OLA PRESTMO

Jeg ser i BT at bergenspolitikerne gråter over at Oslo og Trondheim kommer før Bergen i tildelingen av statlige kollektivmidler, nå sist Audun Lysbakken 8. august.Han nevner hvilke prosjekter som kjemper om de statlige milliardene: Oslo ønsker penger til Inter City, ny T-banetunnel, 16 felt på E-18, Trondheim skal ha superbusstraseer. I Stavanger satser man også på superbusser etter at bybane ble vedtatt droppet. Mellom Bergen og Stavanger ønskes det penger til fergefri forbindelse. Felles for disse prosjektene er at man ønsker å frakte folk og varer så raskt som mulig fra A til B (AtB er også navnet på busselskapet i Trondheim), og samtidig redusere personbiltrafikken. Slik er det ikke med Bybanen i Bergen. Her har man funnet ut at det viktigste er at den er synlig. Holdeplassene skal ligge tett i sentrum, og den skal gå så sakte at man like gjerne kunne spasere.

IKKE PRIORITERT: Bybanen vil ikke redusere biltrafikken særlig. Derfor blir den ikke prioritert av staten, skriver innsender.
Helge Skodvin

I departementet har de sannsynligvis funnet ut at en slik bane ikke vil redusere biltrafikken noe særlig, og at Bergen derfor ikke fortjener å bli prioritert. Målinger viser at biltrafikken før og etter Bybanen kom, stort sett er den samme. En kollektiv reise fra Åsane til Flesland vil ta minst en time med Bybanen. Det er jo håpløst. Folk har jo annet å bruke tiden på enn sneglefart over Bryggen?I Trondheim finnes flotte sykkelveier over alt. Flybussene går hele tiden mellom Værnes og Trondheim. 35 kilometer på 25 minutter. De går også forbi sentrum og ut til boligområder. Det er overgang på billettene fra flybuss til det kommunale selskapet. Det er bygget broer og tunneler for å få biltrafikken fort frem og utenom sentrum. Bergenspolitikerne kan ta seg en tur til Trondheim. Bruk noen dager. De vil få mer nytte av det enn å reise til byer langs Middelhavet som har trikk.