Nei til flere kraftkabler

North Connect må legges på is.

Publisert Publisert

MILLIARDPROSJEKT: Den planlagte kraftkabelen North Connect kan komme mellom Simadalen i Eidfjord og Peterhead i Skottland. Prosjektet bør aldri gjennomføres, mener innsenderen. Illustrasjon: Google Earth

Debattinnlegg

  • Per B. Vetaas
    Nordås
  1. Leserne mener

I sin leder 12. desember gjør BT seg til advokat for en mulig strømeksport-kabel fra indre Hardanger til Skottland kalt North Connect, og at denne må få konsesjon nå.

Dette er spesielt, siden det er et forlik i Stortinget mellom regjeringspartier og opposisjon om at man ikke skal gi nye konsesjoner til slike kabler nå. Først må man skaffe seg erfaring med de to eksportkablene som nå installeres til Tyskland og England.

Les også

BT-leiar: «Kraftkabelen burde fått ein sjanse»

Erfaringen som man ønsker, er hvilken endring det blir på innenlandsk strømpris, nettleie og energikostnader for norsk industri. I tillegg ønsker man å se på de økonomiske sidene ved den investeringen Norge gjennom Statnett gjør i de to nevnte kablene.

Disse to kablene krever investeringer på cirka 40 milliarder kroner, hvorav Statnett vil stå for halvparten. Tyske og britiske partnere står for den andre halvdelen. North Connect oppgir kostnaden på sin kabel til om lag 17 milliarder kroner. De tre kablene er sammenliknbare i effekt og lengde.

North Connect-kabelen vil være eid av de offentlige, norske kraftselskapene Lyse, Agder Energi og E-CO Energi (totalt 66,75 prosent eierandel) – og det statlige, svenske selskapet Vattenfall (33,25 prosent eierandel).

Det er verdt å merke seg at BT støtter en så stor utenlandsk andel i et selskap som baserer inntjeningen sin på eksport av vestnorsk vannkraft.

Det nevnte partipolitiske forliket er fornuftig, og det har også et krav om at alle fremtidige oversjøiske kabler skal eies av Statnett.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg