Heia Slettebakken!

Vi har barn som lærer å ha respekt for alle, uavhengig av farge, religion, bosted eller inntekt.

Publisert Publisert

«FANTASTISK SKOLE»: Vi valgte bevisst å ha våre barn på Slettebakken, skriver foreldregruppen. Foto: ARKIV

Debattinnlegg

  • Cecilie Hansen Eide, Anders-Laurentius Haaskjold Eide, Ragnhild Bjarkøy Strandberg, Magne Strandberg, Thore Bratland, Monica Hystad, Cathrine Vattekar Nordstrand, Jarand Nordstrand, Birgit Kalvatn Viken, Harald Viken, Astrid Heggland, Hans Jacob Grevstad, Aina Kolle og Andre Indrearne
    Foreldre ved Slettebakken skole
  1. Leserne mener

Den siste tiden har det vært flere oppslag i BT med fokus på utfordringer og negative forhold ved
Slettebakken skole og i Årstad bydel.

Vi erkjenner at området vi bor i, har enorme forskjeller og utfordringer med barnefattigdom, og ja, vi er en innføringsskole for nyankomne minoritetsspråklige.

Men når et av fire barn er fattige, betyr det at tre av fire ikke er det.

Rektor ved Slettebakken skole har tidligere uttalt til NRK at barn av norske foreldre velger Slettebakken bort til fordel for skoler i nærliggende områder.

Dette tegner et dårlig bilde av en fantastisk skole, og vi frykter at dette kan bidra til ytterligere segregering av skolen. Vi ønsker ikke at Slettebakken skal ende opp med å bli en skole for «de andre», slik tilfellet er ved flere barneskoler i Oslo.

En ny tilsynsrapport fra Fylkesmannen kritiserer Slettebakken og to andre bergensskoler for sin håndtering av skolemiljøet. Rapporten er viktig, og vi forsvarer på ingen måte avvikene som er funnet. De må rettes opp i av kommunen og skoleledelsen, men vi mener at dette lettere og bedre rettes opp med et mer reflektert mediefokus på skolen.

Vi valgte bevisst å ha våre barn på Slettebakken. For at dette fremdeles skal være gjeldende for andre (også etnisk norske) foreldre i dette området, trenger skolen innimellom positive vinklinger i mediene på alle fordelene som følger av å ha barna sine på akkurat denne skolen.

Vi har barn som lærer å ha respekt for alle, uavhengig av farge, religion, bosted eller inntekt. Det som teller på Slettebakken, ble så genuint uttrykt av en tidligere elev: «Det som betyr noe og gjør deg rik, er at man har gode venner.»

Slettebakken har også unike lærere som gjør en enorm innsats. Vår erfaring er at lærere tar kontakt med foreldre på sin egen fritid, reagerer på bekymringsmeldinger, følger barn i vanskeligstilte familier til skolen, sørger for frokost til de som ikke har fått det hjemme, og at de arbeider for å ivareta et godt og inkluderende sosialt miljø for elevene.

Dette hadde det vært fint om BT kunne fokusert på, slik at foreldre av kommende førsteklassinger på skolen vår ikke sitter igjen med et inntrykk av Slettebakken skole som kun handler om vold, mobbing og barnefattigdom, men også om det unike mangfoldet og verdiene skolen faktisk står for.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg