Drit i Venstre

Venstre må slutte å konkurrere med andre partier om å brøle høyest.

Publisert:

LIBERALER: Venstres politikere bør bli mindre opptatt av Venstre og mer engasjert i hvorfor Norge trenger et liberalt parti, skriver Tallak Rundholt. På bildet Venstre-leder Trine Skei Grande. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Debattinnlegg

Tallak Rundholt
Venstre

Norge har stått i en særstilling i Europa. Trenden der er at de store styringspartiene svekkes, de grønne og de liberale partiene styrkes, og nye protestbevegelser vokser frem.

Utviklingen har nå nådd Norge, men det blåser ingen liberal vind over landet. Venstres politikere bør bli mindre opptatt av Venstre og mer engasjert i hvorfor Norge trenger et liberalt parti.

«Vi er alle liberale», skrev sosiolog Gunnar Aakvaag i Morgenbladet tidligere i høst. Dersom liberalismen har stukket av med seieren, har vi ikke bruk for et liberalt parti. Dessverre er det lite som tyder på at det er tilfelle.

Norge trenger ledere med vilje og evne til å løse klimakrisen og motvirke den stadig økende mistilliten mellom folk. Ledere som innser at europeiske problemer bare kan løses i et europeisk fellesskap.

EUROPA: Norge må være en del av EUs løsninger på klimakrisen og migrasjonskrisen, skriver Tallak Rundholt. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Kampen for det liberale demokratiet og den liberale rettsstaten er dessverre ikke over. Vi må ikke gi opp grunnleggende borgerrettigheter i møte med trusler fra terrorister, eller russiske hackere. Vi trenger institusjoner som forsvarer dem som er i mindretall, også når de er upopulære.

Oljeeventyret er inne i sitt siste kapittel. Et liberalt parti kan forene god klimapolitikk med sunn fornuft. Vi kan ikke løse klimakrisen uten å ha penger til å betale for omstillingen. Petroleumsnæringen må fases ut – ikke fordi verden går under i morgen, men fordi norske arbeidsplasser er sårbare når de er avhengige av olje og gass.

Høy grad av tillit i samfunnet karakteriserer alle de nordiske landene, men undersøkelser viser at mistilliten øker sterkt hos noen. Et liberalt parti kan kjempe mot dem som har egeninteresse av polarisering og splittelse. Fremmedgjøring, fremmedfrykt og mangel på kompromissvilje undergraver det liberale demokratiet.

Helsevesenet kan være et eksempel på fremmedgjørende strukturer. Velmenende politikere leverer reformer og garantier, men hva skjer om kontrollregimene går på bekostning av pasientrettigheter eller tilliten mellom pasienter, ansatte og systemet? Vi trenger et liberalt parti, som forstår at selv om vi har behov for både kostnadskontroll og krav i offentlig sektor, kan det å ha tillit til kompetente fagfolk være et vel så godt styringsverktøy.

Streiken hos Foodora-syklistene og kontroversene rundt Uber illustrerer at de tradisjonelle måtene å sikre arbeidstakeres rettigheter på, ikke duger i en moderne tjenesteøkonomi.

Venstre etablerte trepartssamarbeidet i Norge. Kanskje er det Venstre som må reformere det på en måte som gjør at rettigheter i større grad følger den enkelte arbeidstaker.

Sist, men ikke minst: Vi deler disse utfordringene med våre naboland. Vi trenger et liberalt parti, som skjønner at de bare kan løses i et europeisk fellesskap. Norge må være en del av EUs løsninger på klimakrisen og migrasjonskrisen. Kanskje må vi også i større grad være en del av en felleseuropeisk sikkerhetspolitikk.

Vi trenger et liberalt parti som forstår at voksne mennesker løser problemer ved å snakke sammen. Venstre må slutte å konkurrere med MDG om å brøle høyest for klimaet, eller kappes med Høyre om å male det dystreste bildet av Arbeiderpartiets politikk.

Venstre kan være et liberalt parti som forstår at vi finner løsningene i fellesskap, men at fellesskapets løsninger aldri må få overkjøre den retten hver enkelt av oss har til å bestemme over vårt eget liv.

Et slikt parti har Norge faktisk bruk for.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg