Narkomane trenger hjelp, ikke straff

Det virker som om Bjørn Røse har glemt menneskene som sliter med rusproblemer.

Publisert Publisert

FEILSLÅTT: Det er liten tvil om at den politikken Norge har ført på rusområdet har vært feilslått, skriver Sveinung Stensland Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Debattinnlegg

  • Sveinung Stensland
    Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Høyre
  1. Leserne mener

Tidligere tolldirektør Bjørn Røse skriver 18. november i BT at avkriminalisering av narkotika er feil vei å gå. Det er jeg uenig i. Har virkelig politikken som har blitt ført siden 60-tallet lyktes så bra som Røse påstår? Hvorfor er da situasjonen som den er?

Bruk og besittelse av narkotika skal fortsatt være ulovlig. Det er viktig at vi gir tydelig beskjed om at dette er ulovlig, spesielt overfor unge mennesker som vurderer å teste illegale rusmidler.

Men de som har et rusproblem, skal behandles som syke, og ikke som kriminelle med klassiske sanksjoner som bøter og fengsel. Røse vil fortsette krigen med de virkemidlene vi vet ikke virker. 50 års kamp har vist oss at «the war on drugs», for å bruke Richard Nixons ord, virker dårlig.

Sveinung Stensland Foto: Stortinget

Straff har i mange tiår vært det mest sentrale virkemiddelet mot rusmidler. Det har bidratt til at mennesker med ruslidelser betraktes som kriminelle.

Hovedmålet i narkotikapolitikken er å begrense skadevirkningene av rusmisbruk på både samfunnet og den enkelte. Narkotikabruk er først og fremst et helseproblem. Det er med dette utgangspunktet problemene kan løses.

For det virker som om Røse har glemt det mest sentrale i narkotikareformen – menneskene som sliter med rusproblemer. Hele reformen er til for dem. Den største helseforskjellen i Norge er mellom de som sliter med rus og psykiske problemer, og den øvrige befolkningen.

Derfor skal vi gjennomføre en rusreform som sikrer at rusavhengige blir møtt med den verdigheten de fortjener. Dette er ikke en gruppe mennesker som roper høyest i debatten, men som det kanskje er desto viktigere å lytte til.

Les også

Anneline vil ikke være ruset på sterke smertestillende. Derfor går hun på cannabis-medisin.

Regjeringen skal styrke behandlingen og ettervernet innen rusomsorg og psykisk helse, utarbeide en strategi mot overdosedødsfall og innføre pakkeforløp for rusbehandling innen 2020. Dette er basert på malen av pakkeforløpet for kreft, der ruspasienter umiddelbart går fra avrusning til behandling.

Vi har vel alle kjent mennesker som av ulike årsaker har tatt noen dårlige valg i livet. Da er det viktig å hjelpe. Samfunnet skal være et sikkerhetsnett for dem som trenger det aller mest. Narkomane er i den gruppen.

Det er liten tvil om at den politikken Norge – og flere land med oss – har ført på rusområdet, har vært feilslått. Jeg er derfor veldig glad for at vi nå går videre med dette viktige arbeidet for en mer verdig og human ruspolitikk.

Er det noe vi skal måle samfunnet på, er det hvordan vi tar vare på dem som trenger vår felles hjelp aller mest. Vi skal aldri gi oss i kampen mot narkotika. Men vi må hjelpe, ikke straffe menneskene som sliter med rusavhengighet.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg