Kryss kvinner inn!

Husk å gi personstemmer til kandidatene som best representerer deg.

Publisert: Publisert:

PERSONSTEMMER: Politikken blir bedre med god kjønnsbalanse, skriver kvinnepolitisk ansvarlig Anette Strand i Vestland Høyre. Foto: Privat

Debattinnlegg

Anette Strand
Bystyremedlem i Bergen og kvinnepolitisk ansvarlig i Vestland, Høyre

Nå kan du være med å avgjøre hvem som skal bli de neste folkevalgte i din kommune og fylke. Jeg håper du gir kryss til dyktige damer. Det er nemlig flest menn som krysser på valglistene. De krysser inn enda flere menn.

På landsbasis var andelen kvinnelige representanter som ble valgt inn i kommunestyrene 39 prosent i 2015, mens andelen kvinner som stilte til valg var høyere – nemlig 43 prosent. Kommunenes fremtid avgjøres ikke bare av hvilket parti man stemmer på. Men også hvilke kandidater vi velger til å styre.

Forskning viser at andelen kvinnelige politikere som sitter i kommunestyret, påvirker kvinners liv og lønnsnivå i den enkelte kommune. Høy andel kvinnelige politikere gjør kvinner og menn mer likestilte. Politikken blir bedre med god kjønnsbalanse. Likevel velges det flere steder overvekt av menn.

Mangfold er viktig fordi man er opptatt av og kjemper for ulike saker. Jeg mener at de som bestemmer i kommunen bør representere befolkningen. Faktorer som kjønn, alder, seksualitet, etnisitet og funksjonsevne spiller en rolle. Dersom deler av befolkningen ikke tar del i avgjørelsene, er det mange gode løsninger som aldri kommer frem. Du kan påvirke sammensetningen i ditt kommunestyre. På stemmeseddelen kan du sette et kryss ved siden av kandidatene du vil gi en personstemme.

Mitt budskap er enkelt: Husk å gi personstemmer til kandidatene som best representerer deg. Kryss kvinner inn, uansett parti.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg