«Narkoparken» skal ikke være et lovløst område

DEBATT: Åpne russcener kan bare brytes ned ved å bygge opp dem som oppholder seg der. Derfor tar det dessverre tid.

Publisert Publisert

MOTSTAND: Jeg registrerer motstand mot denne såkalte «nye narkoparken», men dette er altså en idé vi fikk fra nabolaget selv, skriver byråd for sosial, bolig og inkludering, Per-Arne Larsen (V). Foto: BERGEN KOMMUNE (ILLUSTRASJON)

Debattinnlegg

  • Per-Arne Larsen (V)
    Byråd for sosial, bolig og inkludering
  1. Leserne mener

I BT 22. mai skrev Øystein Birkeland et kritisk og interessant innlegg om handlingsplanen mot åpne russcener som bystyret behandlet og vedtok dagen etter. Han har åpenbart rett i at det er krevende for nabolag å erfare konflikt, kriminalitet og forsøpling.

Ikke at det betyr så mye, men det er få saker byrådet bruker mer tid på enn dette arbeidet. Og det føles tidvis fortvilende. Kan det ikke bare løses? Eller i det minste flyttes? Å avvikle åpne russcener er komplisert – og krever tiltak på kort og lang sikt. Det tar tid. Dessverre.

Les også

Les innlegget byråden svarer på: Handlingsplanen vil ikke redde Gyldenpris

I Norge er det en uttalt forventning at innsats mot rusmiljøer ikke skal ta form av renovasjon. Alle borgere har lik rett til å oppholde seg i det offentlige rom. Men ingen har rett til å være en belastning for andre mennesker med normbrytende og forstyrrende atferd eller kriminelle aktiviteter.

Handlingsplanen mot åpne russcener handler ikke om å fjerne rusavhengige personer, men om å redusere åpenlys narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, vinningskriminalitet og forsøpling i områder hvor rusavhengige samler seg. Man ser til erfaringer fra Wiens toleransesoner, Københavns buffersoner og tilsvarende tiltak i Århus. Vi ønsker en by uten åpne russcener.

Hensikten med å etablere et uteområde ved siden av Strax-huset, er å frigjøre gangtunnelen slik at den kan nyttes som trygg trafikkåre for gående. I uteområdet kan vi treffe og jobbe med de rusavhengige på en annen måte og innenfor en bedre ramme.

Jeg registrerer motstand mot denne såkalte «nye narkoparken», men dette er altså en idé vi fikk fra nabolaget selv. Situasjonen i tunnelen nå er uakseptabel for nærmiljøet og for de rusavhengige.

Det nye uteområdet skal ikke bli et lovløst område. Frivillige og ideelle organisasjoner, kommunen og politiet skal i samarbeid med brukerne selv sette og opprettholde en standard for både atferd og fremferd. Politiet skal skape trygghet for byens borgere og må prioritere utsatte områder som Gyldenpris og Vågsbunnen. Kommunen må tilby lavterskel skadereduserende hjelpetilbud. Spesialisthelsetjenesten må sørge for rask og effektiv inngang til rusbehandling.

Situasjonen på Gyldenpris og i Vågsbunnen kommer til å forandre seg i nær fremtid. Bergen kommune, Vest politidistrikt og Helse Bergen HF har et felles hovedansvar for at situasjonen ikke forandrer seg til det verre. Det handler om prioriteringer. Jeg er utålmodig, men jeg er også optimistisk.

Bystyret behandlet handlingsplanen torsdag 23. mai, og ga byrådet tilslutning til våre strategier. Birkelands forslag om navneendring på Strax-huset og skjerpede formuleringer om ambisjoner ble tatt inn i planen. Tilbudene er og skal være desentraliserte.

Bystyret har tillit til byrådets plan, men var også klare på følgende: Bergen må lykkes med dette arbeidet. Både for de rusavhengige og nærmiljøets skyld.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg