• TIL DET VERRE: 9 av 10 ansatte mener de har fått en verre arbeidshverdag, og at tjenestene har blitt dårligere for de eldre, skriver Mikkel Grüner. FOTO: Tor Høvik

Skammelig av byrådet

Gjennom to budsjetter har byrådet hatt anledning til å rydde opp. De har med viten og vilje gjort eldreomsorgen verre, for å spare noen kroner.