Påbud om hjelm vil gjøre bysyklene uattraktive

For å øke syklistenes sikkerhet trengs det først og fremst sykkelveier.

LANGT UNNA: Bergen ligger langt, langt unna å oppfylle vedtatte mål om økt sykkelbruk i byen. Sykkelhjelmpåbud vil ikke hjelpe, mener Sondre Båstrand (MDG). Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Sondre Båtstrand
Gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne i Bergen bystyre

Trygg Trafikk foreslår påbud om bruk av hjelm på bysyklene i Bergen. Det er mange gode grunner til å bruke hjelm, men det betyr ikke at et påbud er en god løsning.

Ikke bare kan et påbud vise seg å være vanskelig å håndheve, det kan føre til færre sykler. I land der sykkelhjelm er et krav, har den generelle sykkelbruken gått ned – ikke antallet ulykker, uttaler seniorforsker Aslak Fyhri ved Avdeling for sikkerhet og miljø ved Transportøkonomisk Institutt.

20 år etter at Australia innførte påbud om hjelm, kunne Chris Rissel, professor i folkehelse ved Universitetet i Sydney, legge frem tall som viste at antallet syklister med hjelm hadde økt fra 30 til 80 prosent, mens det totale antallet syklister hadde sunket med mellom 30 og 40 prosent.

Bergen ligger langt, langt unna å oppfylle vedtatte mål om økt sykkelbruk i byen. Fortsatt blir bare rundt 3 prosent av reiser foretatt på sykkel. Bysyklene er på sin side et meget positivt bidrag til å styrke Bergen som sykkelby. De gjør det enkelt og attraktivt å prøve seg på sykkel, og de er svært populære.

De er heller ikke konstruert for store hastigheter.

For å øke syklistenes sikkerhet trengs det først og fremst sammenhengende sykkelveier atskilt fra gående og biler. Det er her vi må legge innsatsen for å øke syklingen.

Jeg ser med skepsis på ethvert tiltak som hever terskelen for å sette seg på sykkelsetet. Derfor må syklister gjerne bruke hjelm, men å tvinge hjelm på alle, kan virke mot sin hensikt om å styrke folkehelsen.