Bruken av sikkerhetscelle er problematisk

Isolasjon kan gjøre vondt verre for folk som egentlig ikke var i fare for å ta livet sitt.

ISOLASJON: – Innsatte i fengsel er en gruppe med særlig høy risiko for selvmord, men å bruke isolasjon på sikkerhetscelle for å forebygge selvmord, er problematisk, skriver innsenderen. Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Joar Øveraas Halvorsen
Psykolog, ph.d.

BT har fortjenestefullt satt fokus på bruk av sikkerhetsceller ovenfor særlig sårbare grupper av innsatte.

Det gjelder innsatte med antatt forhøyet selvmordsrisiko, hvor fengslene benytter sikkerhetsceller som et tiltak for at innsatte ikke skal kunne skade seg selv eller ta livet sitt.

Det er relativt veletablert at innsatte i fengsel er en gruppe med særlig høy risiko for selvmord, men å bruke isolasjon på sikkerhetscelle for å forebygge selvmord, er problematisk.

Les også

Les artikkelen fra magasinet: Fortvilelsen på celle 6143

Vi har ikke forskningsbasert kunnskap til å kunne forutsi selvmord på individnivå. Selvmordsrisikovurderinger har såkalt lav sensitivitet (vurderingenes evne til å identifisere innsatte med reelt forhøyet selvmordsfare) og spesifisitet (vurderingenes evne til å identifisere innsatte som ikke har reelt forhøyet selvmordsfare).

Derfor vil det være mange personer som blir klassifisert med antatt høy selvmordrisiko, men som aldri gjennomfører selvmord (såkalte falske-positive). Samtidig vil en god del personer som klassifiseres med antatt lav selvmordsrisiko, faktisk ta livet sitt (såkalte falske-negative).

Les også

«Hva slags «behandling» kan fengselet egentlig tilby?»

Et hovedproblem med prediksjon av selvmord er at det er sjeldent, selv i høyrisikogrupper. Vurderingene gir særlig mange falske-positive. Bruk av sikkerhetscelle som et selvmordsforebyggende tiltak innebærer således at en høy andel innsatte vil bli satt på sikkerhetscelle grunnet antatt forhøyet selvmordsfare, selv om de i realiteten ikke vil begå selvmord.

Gitt selvmordsrisikovurderingenes lave prediktive verdi er det særlig problematisk å benytte isolasjon på sikkerhetscelle som et tiltak for å håndtere selvmordsrisiko, fordi tiltaket er så inngripende.

Dessuten kan isolasjon gi alvorlige konsekvenser for innsattes psykiske helse og er trolig en betydelig risikofaktor for selvmord blant innsatte.

Således kan det ikke utelukkes at bruk av sikkerhetscelle som et selvmordsforebyggende tiltak kan ha en paradoksal effekt. I stedet for å minske risikoen, kan det øke risikoen for selvmord.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg