En marin klynge må være mer enn betong

Det er legitimt å ivareta egne interesser, men ingen kan tillate seg å miste det store bildet av syne.

Publisert: Publisert:

MARIN KLYNGE: Diskusjonen om lokalisering går høyt og lavt blant eiendomsutviklere, byutviklere og andre interessenter, skriver Marit Warncke, som frykter at den debatten skygger for det viktige i arbeidet for en marin klynge. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Marit Warncke
Administrerende direktør, Bergen Næringsråd

Hele Bergen, og det marine miljøet i Norge, vil tape dersom vi skusler bort denne muligheten.

Det er ikke nok med en samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Regjeringen har bevilget ti millioner kroner til videre planlegging av samlokaliseringen. Nå diskuteres romprogram og byggedimensjoner, og det er vel og bra. Samtidig går diskusjonen om lokalisering høyt og lavt blant eiendomsutviklere, byutviklere og andre interessenter.

Det er legitimt å ivareta egne interesser, men ingen kan tillate seg å miste det store bildet av syne.

Les også

Med forskningsskipene på kaikanten og ansiktet vendt mot byen, kan den marine klyngen styrke havbyen Bergen.

Med nær 100 virksomheter og 15.000 ansatte er Bergen en av verdens fremste sjømatbyer. Årlig omsettes det for mer enn 20 milliarder kroner fra fiskeri, oppdrett og marin produksjon. Vekstmulighetene er enorme.

Det forutsetter at ulike aktører jobber tett. De må få frem det beste i hverandre.

Når flinke folk med forskjellig kompetanse plasseres på samme sted, stimulerer det til samarbeid og læring, og til sunn rivalisering. Næringsklynger er preget av høyere verdiskaping, produktivitet, vekst og lønnsnivå enn i økonomien ellers, ifølge BI-professor Torgeir Reve.

MARIN KLYNGE: Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal samlokaliseres. Det gir mulighet for en større samlet marin klynge i Bergen. Foto: Rune Sævig

Vi er mange som i lang tid har løftet frem tanken om å samle disse miljøene til en klynge. De fremste sjømatbedriftene i Hordaland er entydige i at samlokalisering vil føre til flere arbeidsplasser og økte investeringer, viser en undersøkelse gjennomført av Bergen Næringsråd og NCE Seafood Innovation Cluster.

Vel så viktig er dette svaret: En samlokalisering skaper et fundament for mer samarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv.

Dette er selve nøkkelen til fremtidens marine metropol. Verdens fremste aktører innen oppdrett, fiskefôr og teknologiske løsninger trenger nærheten til forskningsmiljøene. Forskerne trenger å bli kontinuerlig utfordret av næringen.

Studentene har et enormt fortrinn når de tilegner seg praktisk erfaring hos bransjens beste, noen få skritt unna lesesalen og laboratoriet.

De beste løsningene finnes når de toneangivende aktørene setter seg ned og finner løsningene sammen. Det vil si Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Universitetet i Bergen og næringslivet.

Det er nå de rette strategiske valgene treffes. Denne muligheten må vi gripe sammen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg