Derfor taper Bergen kampen om IT-hodene

DEBATT: Bedriftene i Oslo-regionen forstår at opplæring av nyutdannede vil gi stor gevinst i det lange løp.

Publisert: Publisert:

ALLE MÅ BIDRA: Vi opplever at mange bedrifter i Bergen har for stort fokus på erfaring ved ansettelser. Men hvis det store underskuddet på IT-eksperter skal dekkes, må alle være med på å ansette nyutdannede, skriver fra v. Pinar Heggernes, Tone Gamlemshaug og Anne Hasselgreen. Privat

Debattinnlegg

  • Pinar Heggernes
    Instituttleder og professor, Institutt for informatikk, UiB
  • Tone Gamlemshaug
    IT divisjonsdirektør i Bergen, DNB
  • Anne Hasselgreen
    Regionleder, Bouvet Bergen

Bedriftsledere i Bergen melder BT 18. februar om et enormt behov for nye IT-medarbeidere. Vi er tre ledere innen IT i Bergen fra akademia, næringsliv og konsulentbransjen, som har et godt samarbeid på utdanning og rekruttering.

Vi opplever at mange bedrifter i Bergen har for stort fokus på erfaring ved ansettelser. Men hvis det store underskuddet på IT-eksperter skal dekkes, må alle være med på å ansette nyutdannede. Bedriftene i Oslo-regionen er mye mer aktive i sin rekruttering av nyutdannede IT-eksperter. De forstår at investering i opplæring av nyutdannede vil gi stor gevinst i det lange løp.

En lang universitetsutdanning kan ikke, og bør ikke, dekke stadig skiftende nye og kortvarige teknologiske løsninger og trender. Utdanningen bør heller konsentrere seg om solid og oppdatert kunnskap i etablerte områder som programmering, algoritmer, datasikkerhet, kunstig intelligens, maskinlæring og maskinarkitektur. Opplæring av nyansatte i nye og skiftende trender og applikasjonsplattformer bør være bedriftenes oppgave.

Ved UiBs Institutt for informatikk uteksamineres masterkandidater som er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet. Det er ikke uvanlig at masterstudentene får flere jobbtilbud med fast kontrakt lenge før de er ferdige med studiene. Det viser at utdanningen er relevant og ønsket for arbeidslivet.

Samtidig velger halvparten av masterkandidatene i informatikk i Bergen jobber i Oslo-regionen. Det er lite sannsynlig at disse vil returnere til Bergen når de har fått noen års erfaring.

DNB og Bouvet tar denne problemstillingen på alvor. Begge bedriftene har i den seinere tid satset sterkt på både rekruttering og opplæring av nyutdannede IT-eksperter. Spisskompetansen de ønsker hos sine medarbeidere får de gjennom ulike opplæringstiltak, som såkalt «hackatons» og «nerd schools» for alle under utdanning og nyutdannede.

Nyutdannede tilfører bedriftene ny kompetanse, nye brukerperspektiver og kunnskap om muligheter med ny teknologi. Vi oppfordrer flere bedrifter til å investere i nyutdannede IT-eksperter. Da er det større sjanse for at de blir og fortsetter sin videre karriere i Bergen.

I tillegg må næringsliv og akademia i Bergen mobilisere for at flere unge skal velge solide IT-utdanninger. Det er også svært viktig at karrieremulighetene og den spennende aktiviteten som foregår i Bergen kommuniseres bedre til dem som utdanner seg i faget.

Uten denne mobiliseringen kommer Bergen til å tape IT-kampen mot Oslo, Trondheim og Stavanger.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg