Hareides genistrek

Hadde det ikkje vore for Knut Arild Hareide, hadde truleg ikkje medlemsmassen til KrF vakna til live.

DUELL: Fredag får vi vite om partileiar Knut Arild Hareide får med seg partiet mot venstre, eller om nestleiar Kjell Ingolf Ropstad får fleirtall for å gå inn i Solberg-regjeringa. Bård Bøe

Øygunn Leite Kallevik
Skribent og potensielt listefyll til KrF

Som ein av om lag 400 vandra eg med store forventningar til Betlehem, Bergen indremisjon sine lokale, 15. oktober. Mitt første medlemsmøte i KrF. Eit møte med liknande energi har eg sjeldan opplevd. Energien håpar eg blir verande i partiet etter at det er tatt eit val. Uansett kva veg det går.

Hadde det ikkje vore for Knut Arild Hareide, hadde truleg ikkje medlemsmassen til KrF vakna til live. Dersom Hareide hadde gått mot høgre, hadde eg ikkje lea på eit hårstrå. Det hadde vore forventa. No må folk tenkje sjølv og ta stilling.

29. august melde eg meg inn i KrF, før rabalderet starta. Litt av grunnen var at eg hadde lyst til å lage litt fart i sakene, men her fekk eg uventa drahjelp. Hareide har fått folk til å diskutere politikk på jobb, på butikken og i festleg lag.

Dersom partileiinga skulle vore einige i forkant, ville det ikkje blitt ein ekte diskusjon som vi hadde fått del i. Dessutan har vi no meir reelle alternativ. Dersom fleirtalet hadde stemt blått og heile leiinga hadde tilrådd å gå mot raudt, hadde det vore verre å gå inn saman med Erna Solberg i ettertid.

Eg har tenkt og tenkt. Kven vil eg stole på? Det er grunn til å stanse opp når erfarne politikarar som Ingmar Ljones, Dag Sele og Kristian Helland står saman med Hareide. Dette handlar ikkje om blått eller raudt. Men meir om korleis det vil bli saman med gult. Vi har ikkje prøvd venstresida, er det verdt eit forsøk?

Les også

KrF-topper ber Hareide gi beskjed før landsmøtet hvis han vil trekke seg

Ved å gå til høgre, vil KrF kanskje fjerne seg frå sentrum. Senterpartiet som ligg nærast, er trass alt på den venstre sida.

Ingmar Ljones var varaordførar og seinare ordførar i Bergen i 10 år før han blei sitjande på Stortinget frå 2001 til 2005. Då saman med Hareide. Han gir tydeleg råd om å gjere sonderingar mot venstre. Han har erfart i praksis å samarbeide med Frp. Kanskje dette er noko han ikkje ynskjer at KrF skal bli utsett for fleire gonger?

Eg mistenkjer verken Hareide eller Ljones for å ville dra Noreg bort få kristendommen. Snarare tvert imot. Men vi kan ikkje leggje skulda for at den kristne kulturarven har skrumpa inn på Arbeidarpartiet og den raude sida. Då må vi kristne heller gå i oss sjølve.

Uansett kva veg KrF vil snu seg, er det vi som kristne som må ta ansvar for at kristendommen skal vere levande. Ikkje først og fremst med kva vi seier, men kva vi gjer. Det er det folk er opptatt av.

Eg støttar Hareide sin plan, så får andre gjere som dei vil. Eg er glad i dei for det.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg