Vi trenger vindmøller

VINDMØLLER: Fjellområdene her ved Dyrkolbotn leirskole kan få mange vindmøller dersom Norsk Vind Energi AS får realisert sine planer. Tor Høvik (arkiv)

Arve S. Berg

Bonde Hans Magne Haukeland i Masfjorden vil legge egen grunn i fjellet til rette for vindkraft i Romarheimsdalen, og åpne for et hundretalls vindturbiner. Han sier det kan gi store inntekter til lokalsamfunnet, arbeidsplasser, og på litt sikt økt tilgang til fjellet med nye veier.

Men det viktigste i denne saken er at vi får økt kapasitet på fornybar energi. Vindkraft har utviklet seg betydelig de siste årene, teknologien er blitt bedre, med mer effektive turbiner.

Som vanlig har «turkameratene» slått seg sammen i protest. Både Bergen og Hordaland Turlag og Naturvernforbundet har engasjert seg mot utbygging. Det er oppsiktsvekkende at organisasjoner som taler naturens sak, kan være imot bærekraftig kraftutbygging med vindmøller. De forurenser ikke, er rimelig stille (du skal være ganske nær for å høre sus) – og krever lite tilsyn med tilhørende motorisert kjøring til og fra.

Les også

Bitter strid om vindkraft i Nordhordland

Dessuten er det fortsatt et uendelig utvalg av urørte fjellområder i Norge å velge mellom, dersom turopplevelsene blir degradert av vindmøller i horisonten.

Det er som å høre et gufs fra gamle dagers kamp når man hører uttalelser som: «Vi kan ikke prostituere oss for storkapitalen i jakten på levebrød», som eieren av Dyrkolbotn leirskole, Signhild Dyrkolbotn, uttalte i BT.

Hva sier de ca. 1,6 millioner nordmenn som i dag jobber i privat sektor til en slik uttalelse, tro?

Vi trenger mange flere med bonde Hans Magne Haukeland sine initiativer og ideer. Det er å håpe vindmølleprosjektet i Romarheimsdalen blir realisert.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg