• UTFYLLING: Statens vegvesen har fått tillatelse til å dumpe mellom 400.000 og 500.000 kubikkmeter stein fra den nye E39-utbyggingen i Store Lungegårdsvannet. Sprengningen fører til plast i vannet. FOTO: Bjørn Erik Larsen

Rydd opp!

Det er frustrerende å gå langs Store Lungegårdsvannet og se plasten som flyter der, dumpet i offentlig regi.