En verdig vinner av Åpenhetsprisen

Foran en hel verden viste hun sin sårbarhet, og det står det stor respekt av.

Publisert Publisert

PRISVINNER: Agnete Johnsen, Norges MGP-vinner, er i år tildelt Åpenhetsprisen. Hun utgjorde en stor forskjell ved å stå frem med sin sykdom mens hun var syk og trengte hjelp, skriver Hanne Karine Nordstedt. Foto: Arve Hendriksen

Debattinnlegg

  • Hanne Karine Nordstedt
    Verdensdagen for psykisk helse

Opptil halvparten av oss vil få en psykisk lidelse i løpet av livet, ifølge Folkehelseinstituttet. Å bli psykisk syk er like naturlig som å bli fysisk syk.

På samme måte som vi bruker trening for å forebygge fysisk sykdom, finnes det verktøy vi kan ta i bruk for å forebygge psykisk sykdom. Å snakke om det som er vanskelig, er noe av det aller viktigste du kan gjøre, både for deg selv og andre.

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er «fordi livet forandrer seg». Å starte på skole, studier eller i ny jobb, stifte familie og alderdom, er naturlig forandringer for oss alle. Kjærlighetssorg, skilsmisse og arbeidsledighet er noe mange vil oppleve. Globalt er samfunnet i stor endring med klimakrise, flyktningkrise, og i Norge med oljekrise og økning i arbeidsledighet.

Les også

Slik kommer du ut av depresjonen

Hvordan vi møter disse endringene, er avgjørende for vår psykiske helse. Det er tøft for mange, og det er helt normalt å reagere. Men når endringen tar over livet ditt, kan psykiske lidelser få utvikle seg. Kunnskap er derfor helt sentralt. Gjennom å snakke om de endringene vi møter, ufarliggjør vi dem, og det bidrar til åpenhet og kunnskap.

En følelse av identitet og tilhørighet er viktig i møte med livets mange endringer. Mange markerer Verdensdagen både i barnehager og på skoler, fordi de vet hvor viktig disse årene er for barnas psykiske helse. Færre markeringer ser vi i bedrifter. Her har vi en jobb å gjøre, særlig med tanke på at det stadig blir flere utfordringer både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Liker du å skrive? Send oss dine historier og meninger!

Omstilling og effektivisering er stikkord for mange ledere i dagens omskiftelige arbeidsliv, og dette påvirker tryggheten og forutsigbarheten til mange ansatte. Mennesker er vanedyr, og forandring kan være skremmende for mange. Noen trives bedre med forandring enn andre. I et stadig mer krevende arbeidsmarked må ikke arbeidsgivere glemme at de menneskelige ressursene er de viktigste de har.

Hvordan arbeidsgivere møter endring, er også relevant for de ansattes psykiske helse og trivsel. Ifølge forskning oppleves omstillingen mindre belastende dersom lederne er åpne om hva som skal skje. Hvis du lenge har visst at du mister jobben, er det altså mindre belastende enn om du plutselig mister jobben etter lang tids usikkerhet.

De siste årene har fokuset på psykisk helse i mediene økt. Blant annet takket være en rekke kjente personer som har gått åpent ut med sine psykiske utfordringer. Mange kjenner seg igjen og føler seg mindre alene. Tabuer brytes ned. For å understreke hvor viktig dette er, deler Mental Helse og Verdensdagen for psykisk helse årlig ut Åpenhetsprisen til en person som har utmerket seg på en slik måte.

I år er denne prisen tildelt Agnete Johnsen, Norges MGP-vinner. Hun utgjorde en stor forskjell ved å stå frem med sin sykdom mens hun var syk og trengte hjelp. Foran en hel verden viste hun sin sårbarhet, og det står det stor respekt av. Hun viste at det er viktig å snakke om det, det er lov å ha det vanskelig, og ikke minst: Det er lov å be om hjelp.

Les også

Ny forskning: Lærere ønsker mer kunnskap om psykisk helse

Det finnes mange måter å uttrykke seg på. For noen er det vanskelig å sette ord på det som er vanskelig. Det er lov å tenke kreativt. Ifølge NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), kan kunst og kultur bidra til å skape bedre forståelse for psykiske lidelser. Gjennom å viske ut grensene mellom hva som er normalt og hva som er unormalt, kan man bidra til å gjøre psykiske lidelser mindre «skummelt». Aktivitet innen kunst og kultur skaper glede, og muligheten til å uttrykke seg gjennom kunsten er unik.

I år markeres Verdensdagen med over 800 arrangementer. Fokuset øker, tabuer brytes ned, og kunnskap spres. Men vi har fremdeles en lang vei å gå. Hva med de mange tusen flyktningene i Europa med bagasjen full av traumer, sorg og en kulturell bakgrunn som kanskje ikke sier at det er greit å snakke om psykisk helse? Hva med den manglende tryggheten for de stadig flere arbeidsledige? Hva med antall selvmord som ikke går ned?

Det viktigste du kan gjøre, er å snakke om det. Du er ikke alene. Vis at ingen andre er det heller.

Onsdag 12. oktober arrangerer Studentersamfunnet en temakveld om åpenhet rundt psykisk helse.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg