Fattigdom er et kvinneproblem

Antall fattige i Bergen øker. Det bekjempes ikke ved å dele ut fotballsko og aktivitetskort.

Publisert:

FATTIGDOM: Styrking av kvinners lønns- og arbeidsvilkår hjelper mer mot fattigdom enn aktivitetskort, skriver Anne Sofie Bergvall. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Anne Sofie Bergvall
Medlem i NTL

Antall fattige i Bergen øker. Her bor det over 4700 barn med foreldre som har en svært vanskelig økonomisk situasjon. Statistikken er urovekkende, men enda mer urovekkende er hvordan dette systematisk rammer kvinner i større grad enn menn.

Barn som bor i husholdninger med enslig forelder har, ifølge Bufdir, tre ganger større sannsynlighet til å leve i fattigdom, sett opp mot barn med foreldre som bor sammen. Vi må derfor kunne anerkjenne at å være fattig forsørger er et kvinneproblem, ettersom det oftest er kvinnen som får forsørgeransvar ved samlivsbrudd.

Norge har ett av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked, der fattigdom rammer kvinner i arbeid. Vi topper statistikken over arbeidere som jobber i ufrivillige deltidsstillinger. Mange utfører svært belastende arbeid, men blir diskriminert i yrkesskadeoppgjør. For eksempel ble åtte av ti helsefagarbeidere ufør før pensjonsalder i 2013, og menn tjener gjennomsnittlig 72 000 kroner mer i året enn kvinner.

En kvinne kan dermed ha gjort alt «riktig», tatt fagbrev, fått fast jobb på det kommunale sykehjemmet, og likevel være fattig, fordi sykehjemmet ikke vil gi henne høyere stilling og lønnen er så lav. Som enslig forsørger vil kanskje ikke omgangskretsen hennes forstå hvordan hun kan være fattig. Politikerne på TV sier jo at bare de som står utenfor arbeidslivet blir fattige.

For å bekjempe fattigdom må derfor regjeringen og kommunene blant annet gi helse- og omsorgssektoren et reelt løft. Heltidsstillinger må bli en rettighet, slik at kvinnene er sikret en stabil inntekt. Det må innføres gode turnusordninger, og nok folk til for å fordele belastningen. 6-timersdag må fases inn, og det må bli slutt på diskrimineringen av kvinner i yrkesskadeoppgjør.

Med Erna Solberg i spissen har regjeringen fjernet barnetillegget for uføre, skrotet lovreform for yrkesskadeerstatning og liberalisert lovverket for midlertidig ansettelse. Samtidig bekjemper sosialbyråd i Bergen, Erlend Horn, fattigdom ved å innføre aktivitetskort for barn, men fjerner barnetillegg i sosialstønaden. Når byrådet heller vil gjøre det «lettere» å leve som fattig enn å sette inn forebyggende tiltak, blir det klart at vi kan vi se langt etter at de tar arbeidsgiveransvaret på alvor.

Barnefattigdom bekjempes ikke bare ved å dele ut fotballsko eller aktivitetskort for barn, men også ved å gi ordentlige arbeids- og lønnsvilkår til kvinner.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg