• HALDNINGSENDRING: Det er ikkje alvorleg at eg informerer vener om ein god dag på ski i Hemsedal. Det er haldninga om at uføretrygda ikkje kan vera med på noko der han kan verta observert, som er alvorleg. FOTO: Privat

Bekymringsmelding til Nav

Det må ikkje vera slik at «om du ikkje kan gå på skulen, får du halda deg inne».