Det er næringslivet på land eg snakkar for, Jan Nordø

Me ventar rask handling frå Olje- og energidepartementet for å sikra oss nok elektrisk energi.

Fylkesordførar Jon Askeland er ikkje samd med Jan Nordø om at han teier om elefanten i rommet – elektrifiseringa av sokkelen.
 • Jon Askeland
  Fylkesordførar (Sp) i Vestland
Publisert Publisert
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jan Nordø kjem i BT 6. januar med eit viktig bidrag i debatten om kraftsituasjonen, og meiner eg underkommuniserer konsekvensane av elektrifiseringa av sokkelen.

Det eg har sagt og skrive, er i tråd med Fylkestinget sine vedtak. Eg viser til uttale frå fylkestinget 9. mars 2021, der me ber om konsekvensutgreiing av elektrifisering av sokkelen og understrekar at dette ikkje skal vera skadelidande for næringslivet på land, og høyringsinnspel til Stortingsmeldinga «Energi til arbeid» 23. juni 2021, der me peikar på mykje av det same.

Fylkeskommunen stiller altså dei same spørsmåla som Jan Nordø, og me er spente på svaret frå regjeringa ved Olje- og energidepartementet (OED).

Fylkestinget i Vestland har forventning til at OED sikrar Vestland nok elektrisk kraft og konsekvensutgreier elektrifisering av sokkelen.

Den ferske Vestlandsporteføljen dokumenterer tydelege behov og store mogelegheiter for grønt leiarskap og framleis høg sysselsetjing og verdiskaping i landets viktigaste eksportfylke.

Difor ventar me rask handling frå OED for å sikra oss nok elektrisk energi.

Publisert
 1. Elektrifisering
 2. Fylkestinget
 3. OED
 4. Vestland
 5. CO2

Les mer om dette temaet

 1. – Vestland kan gå glipp av ny industri

 2. – Fylkesordføraren teier om elefanten i rommet

 3. – Fremtidens Vestland trenger kjernekraft

 4. Strømkrisen: Sp vil at energikommisjon undersøker om avtalene om utenlandskabler kan reforhandles

BT anbefaler

De har tre små barn, to jobber og en bar. – Dette gjør vi for gøy.

Paret hadde drømt om å åpne bar i årevis. Med tre små barn tok de steget. Så kom skjenkestoppen.