Minnestunder på baksiden av Ikea

Åsanes befolkning hadde en fantastisk gravplass med vidsyn over et stort landskap som ga perspektiver på livet, inntil den dagen Ikea ble bygget.

BAK IKEA: Nå må Åsane-beboere i all fremtid gravlegges på en gravplass på den deprimerende baksiden av Ikea, skriver Bertram D. Brochmann. Tor Høvik

  • Bertram D. Brochmann

Kommunenorge har i disse dager valg på ja eller nei til sammenslåing av nabokommuner for å øke innbyggertallet. Dette for å få et bedre og mer effektivt tjenestetilbud hevdes det, selv om avstander blir store og lokaldemokratiet blir dårligere.

I denne sammenheng burde vi også fått anledningen til å dele opp kommuner som har blitt for store og fungerer dårlig. I Åsane bor det 40.000 mennesker, stort nok til lage en effektiv kommune. Åsane fungerer ikke lenger som en bydel, men som et sted hvor det private initiativ får gjøre som de vil uten noe styring fra kommunen. Et valg om ny kommune ville sannsynligvis ha fått 100 prosent ja-stemmer i Åsane.

Debatt: «Dersom Åsane hadde hatt eit folkestyre, hadde vi ikkje fått rasert sentrum»

Les også

Åsane er utan makt

Tidligere Åsane kommune hadde planer klare for en hurtig bybane til sentrum, men med kommunesammenslutningen i 1972 falt banen vekk. Hadde Åsane vært egen kommune i dag hadde bybanealternativet over Bryggen aldri blitt valgt. Vedtaket med Bybanen over Bryggen er et uttrykk for hvordan en sentralisert kommune virker. Politikerne sier noe i valgkamp og gjør noe helt annet for å oppnå politiske posisjoner.

Med Åsane senter har det vært arbeidet med i mange år for at det skulle utvikle seg som et bydelsenter for Åsane også mot øst over motorveien. Åsane Storsenter hadde reelle og økonomiske planer for en slik utbygging inntil en byråd godkjente kjøpesenteret Horisont. Dette var dødsstøtet for Åsane Storsenter. Et Åsane kommunestyre ville aldri tillatt et Horisont som ikke hadde gåavstand fra eksisterende senter. De ville prøvd å få til det som ville være viktig for en kommune med 40.000 mennesker. Men slik tenker tydeligvis ikke en storkommune

Sigrid Utne mener politikerne har mistet helt kontroll over byplanlegginge:

Les også

Flukten fra Åsane

Befolkningen i Åsane hadde en fantastisk gravplass med vidsyn over et stort landskap som ga perspektiver på livet inntil den dagen Ikea ble bygget. Dette hadde aldri en Åsane kommune godkjent. Nå må Åsane-beboere i all fremtid gravlegges på en gravplass og ha minnestunder på den deprimerende baksiden av Ikea.

Det skulle bygges by i Åsane. Men planene ble lagt i skuffen.

Les også

Slik skulle Åsane bli by

Dette er eksempler på hvordan mangel på planlegging har gjort Åsane senter til et ikke sted hvor en må handle med bil fra det ene butikken til den andre. Dette er et eksempel på hvordan en kommunene sammenslutning ikke bryr seg om å ta vare på de gamle kommune strukturene og selv om de lover at de skal gjøre det. Kanskje tiden er inne for Åsanebeboere å få valgt tilbake til en Ny Åsane kommune?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg