Jobb er viktigst av alt

Å gi foreldre en tilknytning til arbeidslivet er det viktigste vi gjør for å løfte barnefamilier ut av fattigdom.

Publisert Publisert

TAR TID: Byrådet prioriterer sårbare og utsatte grupper og skal bekjempe fattigdom. Det er ikke gjort med et pennestrøk, skriver Erlend Horn (fra v.), Harald Schjelderup og Dag Inge Ulstein. Foto: Arkivfoto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

  • Dag Inge Ulstein
    Byråd for finans (KrF)
  • Erlend Horn
    Førstekandidat Bergen Venstre
  • Harald Schjelderup
    Byrådsleder (Ap)

Bergen er et godt sted å bo, men for mange barn og barnefamilier lever i fattigdom. Byrådet prioriterer sårbare og utsatte grupper, vi skal utjevne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom. Det er ikke gjort med et pennestrøk.

Det er viktig å ha et stønadsnivå som sikrer verdighet. Derfor vil vi følge de statlige normene for sosialhjelp, som blir oppjustert hvert år, og vi vil fortsatt holde barnetrygden utenfor beregningen av økonomisk sosialhjelp. Vi vil videreføre en kommunal bostøtteordning, men vurdere innretningen slik at den treffer målgruppen bedre.

Les også

4700 barn lever i fattige familier i Bergen

Vi ønsker å gripe fatt i de grunnleggende årsakene til fattigdom. Målet vårt er å gi alle barn og unge i Bergen like muligheter. Det viktigste vi gjør for å løfte barnefamilier ut av fattigdom, er å sikre foreldrene en tilknytning til arbeidslivet. Dette gjør vi gjennom ordninger som hjelper dem å få seg arbeid, som for eksempel prosjektet Folk i Arbeid.

Vi har 700 registrerte arbeidsledige under 25 år i Bergen, og hvert år faller 400 elever fra videregående opplæring i byen år. For å hindre fremtidig ledighet og fattigdom må vi sørge for å få unge arbeidsledige inn på arbeidsmarkedet. Derfor oppretter vi 150 nye praksisplasser i Bergen kommune, i et samarbeid med LO, NHO og Nav. Vi håper at næringslivet vil ta et tilsvarende ansvar. I tillegg har vi reversert det forrige byrådets kutt i UngJobb-ordningen, som hvert år gir mange unge bergensere en prøvesmak på arbeidslivet.

Skolen er den viktigste arenaen for å hindre at fattigdom går i arv. Vi må legge til rette for at alle barn skal kunne fullføre skolegangen sin. Derfor setter vi inn flere lærere på første og andre trinn, og styrker spesialundervisningen. I tillegg ansetter vi flere i skolehelsetjenesten som kan følge opp elever som sliter.

Barn som vokser opp i innvandrerfamilier, er dessverre overrepresentert blant fattige barn i Bergen. Vi er inne i en periode hvor vi skal bosette et økt antall flyktninger. Dette er et ansvar vi ønsker å ta. Flyktningene som kommer, har svært ulik bakgrunn. Vi skal gi dem god og individuell oppfølging, slik at flest mulig får utnyttet kompetansen sin i arbeidslivet.

Vi ønsker å gi fattige barn mulighet til å delta på aktiviteter sammen med andre barn. Derfor har vi innført Aktivitetskortet som skal deles ut til flere tusen barn og unge i Bergen. Kortet gir dem gratis adgang til aktiviteter som Brannkamper, teater og AdO Arena. Vi vil også gjøre utstyrsbiblioteket bedre kjent, slik at flere barnefamilier kan låne sportsutstyr de ikke har råd til å kjøpe selv.

Les også

Kan fattige bergensere stole på Ap?

Vi mener en by bør måles på hvordan den tar vare på dem som sitter nederst ved bordet. I møte med omreisende tiggere og bostedsløse får vi også europeisk fattigdom tettere på oss. Vi skal etablere sanitærforhold for denne gruppen, slik at de får anledning til å dusje og vaske klærne sine.

Vi trapper opp den ambisiøse satsingen innenfor rusomsorgen, og vi skal anskaffe 250 nye kommunale boliger innen 2021. Det vil bidra til at rusavhengige kan få riktige og tilpassede boliger med booppfølging. Samtidig vil det gi flere barnefamilier trygge og gode bomiljø.

Å løfte mennesker ut av fattigdom er en utfordrende oppgave som krever innsats på ulike områder. Bergens barn er byens fremtid. Vi skal gjøre det vi kan for at de får en god oppvekst, at de har et trygt hjem, og at deres foreldre har en jobb de kan gå til.

BT Allmenningen arrangerer debatt om den økte fattigdommen blant barn i byen tirsdag 1. november kl. 19.00 på Litteraturhuset i Bergen. Gratis adgang.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg