Mageplask om tillitsreform

Midelfart Hoff mangler forståelse for hvor viktig de ansatte er i arbeidet med fremtidens hjemmetjenester.

Publisert Publisert

HJEMMETJENESTER: Jeg tror absolutt ikke at vi som politikere har alle løsningene for fremtidens hjemmetjenester, slik Midelfart Hoff synes å mene, skriver helsebyråden i Bergen. Foto: Evelyn Pecori

Debattinnlegg

  • Vigdis Anita Gåskjenn
    Byråd for helse og omsorg (KrF)
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Jana Midelfart Hoffs forsøk på å spre frykt for at tillits- og faglighetsreformen i hjemmetjenestene ikke skal få et godt innhold, kan best beskrives med hennes egne ord – «et skikkelig mageplask». Dette byrådet er opptatt av å ta ansatte med i prosessene som skal utvikle de gode løsningene, og vi samarbeider nå med ansatte, ledere og tillitsvalgte om gode prosesser som skal sikre en vellykket tillits- og faglighetsreform.

For er det noe som er nødvendig for å lykkes med en tillitsreform, så er det nettopp god dialog. At Middelfart Hoff kunne tenke seg å hoppe over denne fasen og ber byrådet fremskynde beslutningene om hvordan tillits- og faglighetsreformen skal være, er et nytt mageplask som tyder på manglende forståelse for hvor viktige de ansatte er i dette arbeidet.

Hun bommer helt når hun påstår at byrådet innfører en tillitsreform midlertidig. Byrådet tar grep umiddelbart, og tillits- og faglighetsreformen innføres. Punktum. For at dette skal skje raskt, lager vi en midlertidig budsjettmodell som understøtter reformen. Den vil vi jobbe videre med. I 2018 skal det også jobbes videre med organisering, fordelingsmodell og ledelse i hjemmetjenestene.

Les også

Debatt: Høyresiden og deres detaljstyring og stoppeklokker har ikke lenger flertall i Bergen by.

Midelfart Hoff har glemt at hun selv satt i et byråd som både videreførte og ytterligere innskrenket de detaljstyrende normtider og som var sent ute med å innføre velferdsteknologi og kunnskapsbasering i helse- og omsorgstjenestene. Nåværende byråd har siden det overtok i 2015 løftet Bergen kommune til å være i front med kunnskap- og teknologiutvikling. Nå avskaffer vi også normtidssystemet og erstatter det med en tillits- og faglighetsreform.

Motiverte ansatte som i større grad får bruke sin faglighet, vil gi bedre tjenester til byens eldre og pleietrengende. Brukernes individuelle behov blir også tydeligere vektlagt. God, dialogbasert og tydelig ledelse er en forutsetning for omstilling i en stor og kompleks virksomhet.

Høyre hadde muligheten til å innføre en tillitsreform alle årene de styrte byen, men de valgte å la være. En tillitsreform blir styrket av politikere som setter en tydelig retning. Likevel tror jeg absolutt ikke at vi som politikere har alle løsningene, slik Midelfart Hoff synes å mene. Jeg tror at hjemmetjenestens mange dyktige ansatte, brukere og pårørende er godt egnet til å definere fremtidens hjemmetjenester.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg