Politivold-forfatterne svarer ikke på kritikken

Hva forlaget har tenkt på med denne utgivelsen, er en gåte.

Publisert Publisert

USAKLIGHET: Ottar Hellevik (bildet) mener forfatterne sår tvil om forskningen til Gunnar Nordhus og Edvard Vogt ved å trekke inn utenforliggende forhold. Foto: UiO

Debattinnlegg

  • Ottar Hellevik
    Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Forfatterne Bjarne Kvam, Per Christian Magnus og Tom Kristensen klager over «personangrep», nokså overraskende ut fra hvordan de selv omtaler voldsforskerne.

Hva i mitt innlegg som er «slag under beltestedet», skulle jeg gjerne ha visst. Hva de har å si til min kritikk, får jeg heller ikke vite.

Les også

Innlegget som Hellevik viser til: «De som støtter forskningssvindel»

Etter grundig lesning er jeg forundret over at boken er blitt skrevet. Når hensikten ikke har vært å renvaske bergenspolitiet, ser jeg ikke poenget med den. Som innlegg i en diskusjon av forskningsmetode og datakvalitet er den nemlig mislykket.

Forfatterne sammenlikner prosjektet til Nordhus og Vogt (heretter N & V) med lege og tannlege Jon Sudbøs, som må bety at de mener at også N & V fabrikkerte data. Sammenliknet med Sudbø, sier de, var N & Vs prosjekt «langt mer omfattende, hadde langt større samfunnsmessig betydning, og fremstår derfor etter vårt syn som den største forskningssvindelen i Norges historie» (s. 315).

Les også

BTs anmeldelse av «Politivoldsaken»: – Gammel hund er gravd opp igjen

Hva mener de med «større samfunnsmessig betydning»? Har det fått negative konsekvenser at N & V konkluderte at politivold var et problem? Hvis deres forskning har ført til at politivold har fått økt oppmerksomhet og blitt bekjempet, kan vel det vanskelig oppfattes som annet enn positivt?

Påstanden om fusk underbygges ikke ved å ettergå datamaterialet. De sår tvil om troverdigheten til forskerne ved å trekke inn utenforliggende forhold, og mener at N & V feilinformerte om opplegget for undersøkelsen. Her er fremstillingen til dels misvisende. Uansett er det en lang vei fra å diskutere feilkilder til beskyldninger om svindel og løgn.

Med stor selvsikkerhet feller forfatterne sin dom over rekken av fagfolk innenfor juss og samfunnsvitenskap. Vi er det godtroende «støtteapparatet» som «støtter forskningssvindel». Hva forlaget har tenkt på med denne utgivelsen, er en gåte.

Følgende setning i forfatternes innlegg burde gi de ansvarlige noe å tenke på: «Kvam prøvde på 1990-tallet å få utgitt et bokmanus med samme hovedbudskap som «Politivoldsaken – Norges største forskningsskandale» – men seriøse forlag viste ikke interesse.» Før altså Vigmostad & Bjørke.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg