Er det virkelig en bedre løsning at Nav betaler?

DEBATT: Det er bedre å skaffe egen arbeidsplass enn å være arbeidsledig.

TUNGT BYRÅKRATI: Selv om det er enkelt å registrere en bedrift, er det tungt byråkrati og regelverk for å drive den. Dette kan være vanskelig spesielt for dem som ikke kan så godt norsk, skriver Francine M. Jensen. Odd Nerbø

Debattinnlegg

Francine M. Jensen
Samfunnsviter og styreleder i Cre8 Gründerhus

For noen måneder siden traff jeg Redur Askan, som sammen med sin kone nettopp hadde åpnet en innvandrerbutikk. Han fortalte at de gjorde det for å hjelpe et familiemedlem. Familiemedlemmet hadde vært i praksis etter praksis uten at dette resulterte i en jobb, på tross av høy utdanning. All motgangen begynte å gå på motivasjonen løs. Da tok Redur og konen hans grep for å hjelpe ham.

Ekteparet fortalte at de bestemte seg for å starte en bedrift for å sikre ham en jobb å gå til. Men det var veldig vanskelig å skaffe egenkapital for å komme i gang. De prøvde å søke lån i ulike banker, samt andre tilskudd uten å få noe.

I 2017 skrev jeg masteroppgave om flerkulturelt entreprenørskap i Norge. Den viste at det er utfordrende for entreprenører med flerkulturell bakgrunn. Det er for eksempel vanskelig for dem å få tilgang på finansiering. Mange må ta flere små jobber for å kunne skaffe egenkapital. Men det er tøft i etableringsfasen, når man ikke har tilstrekkelig kapital og må begynne å betale skatt.

Finansiell kapital gjør at nyetablerte gründere får tid til å prøve, lærer nye ting og overkommer problemer. Funnene viser også at veldig få får veiledning fra det offentlige og de fleste må skaffe informasjonen selv. Det er heller ikke enkelt å utvikle et forretningsnettverk.

DRIVER BUTIKK: Khalid Kadjo (til venstre) og Redur Askan Erling Hugo Jensen

Mange av dem jeg pratet med, hevdet at selv om det er enkelt å registrere en bedrift, er det tungt byråkrati og regelverk for å drive den. Dette kan være vanskelig spesielt for dem som ikke kan så godt norsk. Disse utfordringene gjør at mange blir demotiverte. Noen velger å slutte som gründer, og henvender seg heller til Nav. Er det virkelig en bedre løsning at Nav betaler?

Flyktninger og arbeidsinnvandrere fra EØS fremstilles ofte som en belastning for den norske velferdsstaten, påpeker professor Mai Camilla Munkejord (BT, 2015). Men mange innvandrere representerer en viktig ressurs, gjennom blant annet etablering av egen virksomhet.

Min studie viser også at innvandrere har erfaringsbasert kunnskap som kan ha stor betydning for entreprenørskapet. De fleste har motivasjon til å bidra til samfunnet, og god motivasjon gir ekstra «drive» til å starte for seg selv.

Det er fortsatt høy arbeidsledighet blant innvandrere fra Afrika og Asia. Den norske regjeringen bør satse på innvandrersentreprenørskap. Det er bedre å skaffe egen arbeidsplass enn å være arbeidsledig. Staten kan bidra til at slike små bedrifter overlever.

Det er to typer politikk som kan føres overfor innvandrere: En restriktiv politikk som skaper barrierer for innvandrere når de skal etablere virksomheter, eller en politikk som fremmer entreprenørskap, påpeker Professor Elisabeth Ljuggren med flere i NF-rapport nr. 6 om finansieringsordninger for innvandrere fra 2012.

En god løsning kan være å støtte motiverte entreprenører som prøver å etablere bedrifter. I Canada, kunne for eksempel statsminister Justin Trudeau på nyåret annonsere på Twitter at skattesatsen for små bedrifter har gått ned ytterligere.

Les også

Anonyme jobbsøknader: «Det bør ikke spille noen rolle om du heter Ahmed eller Andreas»

Til slutt fikk Redur og konen hans lån fra andre familiemedlemmer og venner for å starte opp. Da åpnet de Global mat på Kleppestø senter. Familiemedlemmet har fått motivasjonen tilbake, praktiserer mye norsk i butikken og bidrar med glede til samfunnet.

Tiltak som stimulerer til større deltakelse av flerkulturelle entreprenører i næringslivet bør få mer støtte. Offentlige instanser, næringslivet, frivillige organisasjoner, forskere og flerkulturelle entreprenører må stå sammen i dette arbeidet.

Regjeringen anser arbeid som den viktigste arenaen for integreringen, og entreprenørskap er en viktig del av denne arenaen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg