La de unge velge skole selv!

Vi tror at elevene selv, ikke politikerne, er de beste til å ta beslutningen om hvilken skole de skal gå på.

Publisert: Publisert:

FRITT SKOLEVALG: Det er ikke et perfekt system, men det er det beste systemet vi har, skriver Høyre-politikerne. Foto: Thomas Brun, NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

  • Silja Ekeland Bjørkly
    Høyres fylkesordførerkandidat i Vestland
  • Jana Midelfart Hoff
    Bystyrepolitiker (H)

Det er med stor overraskelse vi kan lese at Arbeiderpartiet ser på skolen som et virkemiddel i «klassekamp» og et politisk verktøy for «utjevning». Det er nemlig ikke dette fritt skolevalg handler om.

Fritt skolevalg er en mulighet for elever til å nå et mål de setter seg, til å velge en retning for de tre neste årene som de selv ønsker seg – og til å skaffe seg et nytt miljø, eller fortsette i det samme miljøet en allerede er i.

Det er en forberedelse til videre utdanning og arbeidsliv, der elevene alltid må velge, og aldri vil bli fortalt av andre hva de skal bli.

Arbeiderpartiet maler fanden på veggen, for fritt skolevalg gjør ikke forskjellene i Vestland større. I den grad vi har enkelte skoler som ikke klarer å snu en negativ trend med høyt frafall og dårlige resultater, er det et ansvar vi politikere må ta, ikke skyve dette ansvaret over på elevene ved ikke å la dem velge selv.

Les også

Ap-politikernes innlegg: «Anne Rokkan slåss mot noe som aldri vil bli virkelighet»

Fritt skolevalg er ikke et perfekt system, men det er det beste systemet for inntak til videregående skole vi har.

Vi ser at inntak basert på karakterer for noen, som av ulike årsaker ikke har klart å yte maksimalt i ungdomsskolen, kan føre til at elevene ikke kommer inn på akkurat den skolen de ønsker.

Men for de aller fleste gir dette systemet motivasjon for å jobbe ekstra hardt, for å sikre en plass ved akkurat den skolen og den linjen de selv ønsker. Og faktum er at de aller, aller fleste kommer inn på et av de tre første valgene sine.

INNSENDERNE: Silja Ekeland Bjørkly, fylkesordførerkandidat for Vestland Høgre; Jana Midelfart Hoff, fylkestingskandidat for Vestland Høgre og tidligere skolebyråd i Bergen

Et av de viktigste argumentene mot fritt skolevalg er at man risikerer at elevene må flytte langt av sted dersom de ikke har karakterer til å komme inn på nærskolen.

Høyre har derfor foreslått en reisetidsgaranti som sikrer at ingen elever må flytte langt, dersom de ikke ønsker det. Dette er tiltak som vil være med på å sikre at elevene våre får muligheten til selv å velge hvilken skole de ønsker å gå på, mens man samtidig tar vare på dem som ønsker å gå på en skole i nærheten. Men for Høyre er det altså minst like viktig å sikre at de som selv ønsker å flytte fra Stord til Stryn for å gå på skole, skal sikres mulighet til det.

Bostedsadresse er det vanskelig for de fleste å gjøre noe med. Hvis det bærende prinsippet for skolevalg er hvor du bor, blir det fort urettferdig.

Det Arbeiderpartiet glatt hopper over i sitt inntakssystem, er at det kun blir de aller beste som får muligheten til å velge annerledes. I et system der bosted flytter deg frem i køen, vil det være begrenset med plasser for dem som ønsker å søke seg vekk, og karaktersnittet på «populære» skoler vil gå i taket.

Les også

BTs Anne Rokkan: «Da jeg kom inn på en sentrums­skole, var det som å ha søkt asyl og fått innvilget opphold»

De eneste som vil ha valgfrihet i et slikt system, er dem med de aller beste karakterene eller foreldre med stor lommebok. Vi kan rett og slett risikere at elever med rike foreldre vil kjøpe seg leilighet i nærheten av en populær skole for å sørge for at de kommer inn her, slik vi så tendenser til før fritt skolevalg ble innført i Hordaland. Det er ikke en utvikling Høyre ønsker seg i Vestland.

I Høyre tenker vi «like muligheter – ulike valg». Da må vi ha et skolesystem som gir elevene mulighet til å velge hvilken skole de skal gå på, og om den skal være offentlig eller privat.

Fritt skolevalg er prinsipielt viktig, for det sier noe om hvem man mener vet best. Arbeiderpartiet sier at det er politikere og byråkrater i fylkeskommunen, vi sier det er elevene. Derfor er Høyre garantisten for at elevene selv skal få velge hvilken skole de skal gå på.

Det er viktig for oss, og ikke minst er det viktig for elevene.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg