Kjære Venstre. Døgnåpne barnehager?

Nei takk!

Publisert: Publisert:

NATTÅPENT: Erlend Horn i Venstre åpner for nattåpne barnehager. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Debattinnlegg

Ingvild Therese Berentsen
Leder Bergenhus KrF og spesialpedagog i Bergen Kommune

Hva er en barnehage? Kun barnepass for foreldre som jobber? Nei, det er en læringsarena der mye god kompetanse ligger og enorme muligheter for utvikling og relasjonsbygging.

Hvem skal være nattevakt eller ha kveldsvakten? En barnehagelærer kan det ikke bli for utdanningen deres tilsier at de er lærere, utdannere, dannere og oppdragere. Det blir vanskelig å gjøre jobben sin når barna sover gjennom hele arbeids «dagen». Hva med bemanningen? Hvor mange voksne skal det være på jobb til hvilken tid? Hvor mye vil barnehagen gå opp i pris for alle når et slikt tilbud inntre?

Les også

Åpner for nattåpen barnehage i Bergen

Barnehagen skal tilpasses barna samtidig som den også tar hensyn til de fleste voksnes arbeidstid. Men barns beste rår. Å forholde seg til ulike voksne forskjellige kvelder i uken når du skal til sengs vil ikke legge til rette for tryggheten barna sårt trenger. Det handler ikke om at de voksne i barnehagen ikke er omsorgsfulle, men at et barn trenger stabile og trygge rammer.

Så, hva med SFO og skolen da? Der er det også barn som trenger tilsyn eller pass. Døgnåpne skoler og SFO også? Skal det være noe maxtid eller kan man levere mandagsmorgen og hente fredag kveld? Og så må vi ikke glemme at de som jobber i denne sektoren også har egne barn.

Vi kan ikke komprimere eller sette til side det at barnas behov alltid skal være første prioritet, uansett hva. Livet blir aldri det samme når du velger å få barn. Det er vårt ansvar å gi dem det de trenger, der trygghet er en bærebjelke i barns utvikling. Så, nei takk!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg