Nei til «Nei til bompenger»!

DEBATT: Protestpartiers snevre formål er en trussel mot god samfunnsutvikling.

HAR IKKE LØSNINGENE: Det er store oppgaver som skal håndteres i Bergen. Men «Nei til bompenger» gir ikke gode løsninger på disse utfordringene, skriver Jørgen M.B. Grønneberg. På bildet ser vi den nye bommen i Straumevegen sør for Krambua. Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Jørgen M.B. Grønneberg
Partner i CoolOff Capital

Det er for mye forlangt at Trym Aafløy som står bak «Folkeaksjon mot flere bompenger i Bergen», skal være i stand til å løfte blikket over «De syv fjell» og se lengre frem enn sin egen nesetipp. Men jeg har tiltro til at de 25,4 prosentene i Bergen som i berettiget harme har fortalt at de vil bruke stemmeseddelen for å protestere, ved nøyere ettertanke vil la sin frustrasjon komme til uttrykk på en annen måte.

SNEVRE MÅL: Dette er ikke et innlegg for eller mot imot bompenger, men et innlegg for demokratiet ved å si nei til å benytte stemmeseddelen til snevre protestformål, skriver Jørgen M.B. Grønneberg. Privat

I Norge har vi frie valg der velgerne hvert år tar stilling til om partiene har levert på løftene de ga sist og til hva de lover frem til det neste. Og vi har tradisjon for at mindretallet derfor respekterer flertallsvedtak. Derfor er vi best i verden på demokrati. Det er få land forunt.

De etablerte, politiske partiene er valgt til å ta avgjørelser i enkle og i vanskelige saker, og må stå til ansvar for sine avgjørelser ved neste valg. Det må være en helt spesiell sak av stor nasjonal betydning med entydige alternativer for å fravike dette. Bompenger er ikke en slik sak.

Les også

– Stavanger og Trondheim har funnet en mye billigere løsning enn Bybanen

God samfunnsutvikling krever helhetlig og godt forankret politikk fra ansvarlige partier. Sikring av velferdsstaten og klimautfordringer kombinert med fallende oljeinntekter vil gjøre dette til en svært krevende øvelse i årene som kommer. Protestpartiers snevre formål, viktig eller ikke viktig, er en trussel mot dette.

Det er store oppgaver som skal håndteres i Bergen. Utviklingen av Dokken og eldreomsorg, for eksempel. Men «Nei til bompenger», som et parti på vippen, gir ikke gode løsninger på disse utfordringene. Det skaper uforutsigbarhet.

Dette er ikke et innlegg for eller imot bompenger, men et innlegg for demokratiet ved å si nei til å benytte stemmeseddelen til snevre protestformål.

Skriv under på lister. Gå i fakkeltog. Ha folkemøter. Tal din sak. Skriv i aviser. Be partiene om tydeligere svar og om alternativer. Ta politiske verv. Du er blant de få i verden som har slike rettigheter.

Les også

– Jeg føler meg innestengt i bomringene

Demokratiet er noe du først savner når du ikke har det lenger.

Sakte forvitring medfører at vi ikke ser de små endringene fra en dag til den neste, og når det smeller, forstår vi ikke helt hva som traff oss fordi vi ikke så de lange linjene eller hevet blikket over «de syv fjell».

Nei til «nei til bomringen» dreier seg om å vise respekt for vårt dyrekjøpte, sårbare og verdifulle demokrati og om å forhindre ytterligere demokratiforvitring.

Oppdatering 3. juni kl. 18.27: Tittelen på dette innlegget er endret etter publisering, i tråd med innsenders ønske. Tidligere tittel var «Løft blikket og dropp bompengeaksjonen». Innsenderen presiserer at det ikke er aksjoner han er imot, men bruk av stemmeseddelen til å protestere.