En miljøkatastrofe om Bybanen ikke blir gjennomført

Jeg ser ingen overbevisende grunner til at Bybanen ikke skal gå over Bryggen.

Publisert Publisert

UTFORDRING: Jeg vil spesielt utfordre Sofie Marhaug, Rødt, og Ove Sverre Bjørdal, Sp, om å begrunne hvorfor deres partier så bastant går inn for tunnelløsning og ikke den som allerede er vedtatt, skriver Gunnar Staalesen. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Gunnar Staalesen
    Forfatter
  1. Leserne mener

To politiske grupperinger sitter nå og diskuterer noe flertallet i det avtroppende bystyret allerede har vedtatt: at Bybanen skal gå over Bryggen. Mye av argumentasjonen dreier seg om Bryggen, men jeg synes det er på sin plass å fokusere litt på den alternative løsningen. Er den egentlig så god?

Nå finnes det ikke noe grundig gjennomarbeidet forslag til tunnelløsning. Det som finnes, kan det være grunn til å se kritisk på.

For det første: Når Riksantikvaren i motsetning til Byantikvaren har motforestillinger mot å la Bybanen gå over Bryggen, hvordan kan de ansvarlige ved deres kontor da godta en stor og dominerende nedkjørsel rett ved et av Bergens andre betydningsfulle historiske minnesmerker: Manufakturbygningen, like gammel som den gjenoppbygde Bryggen etter bybrannen i 1702?

For det andre: Beregninger viser at det er begrenset kjøretid å spare på å legge Bybanen i tunnel. Hadde den gått direkte hele strekningen, så ja, kanskje. Men nå skal den stanse ved en eller to stasjoner før den kommer ut i Sandviken, noe som selvsagt vil begrense effektiviteten.

For det tredje og som en følge av forrige punkt: De som skal gå av på disse stasjonene inne i fjellet, må da traske ut av stasjonen og frem til dagslyset, og derfra ned til Torget/Bryggen før de kan gå videre dit de skal i sentrum. Da er den tiden de sparte på tunnelkjøringen for lengst tapt.

Hvorfor er Bergen Næringsråd og de aller fleste næringsdrivende i sentrum for at Bybanen skal gå over Bryggen? Ganske enkelt fordi de ser at enda lengre avstand mellom deres butikker og bybanestasjonen inne i fjellet vil gjøre det enda mindre attraktivt å handle i sentrum.

Hvorfor må vi anta at tidligere byrådsleder Monica Mæland gikk så kontant inn for at Bybanen skulle gå over Bryggen? Av samme grunn som hun ble næringsminister, vil jeg tro. Dette tror jeg Høyres representanter i de pågående sonderinger bør ta med seg i tankene, før de stanser hele videreutbyggingen av Bybanen. Er de et næringslivsparti eller ikke?

Bryggen selv vil ha mye bedre av en bybane som passerer på utsiden, enn den stadig pulserende bil- og busstrafikken samme sted. Men det er i denne omgang en annen diskusjon.

Kort og godt: Jeg ser ingen overbevisende grunner til at Bybanen ikke skal gå over Bryggen, men i tunnel inne i fjellet. Jeg vil spesielt utfordre Sofie Marhaug, Rødt, og Ove Sverre Bjørdal, Senterpartiet, om å begrunne hvorfor deres partier så bastant går inn for denne løsningen og ikke den som allerede er vedtatt.

Flertallet av Bergens befolkning ønsker en bybane i alle retninger, og det vil være en miljøkatastrofe for byen om dette ikke blir gjennomført.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg