Føre var i ruspolitikken

Norge har lav ungdomsbruk av narkotika. Det tyder på at vi gjør mye riktig i ruspolitikken.

Publisert Publisert

FARLIG: Av de som bruker cannabis daglig risikerer en av tre å bli avhengige, skriver Foto: colourbox.com / MAXPPP

Debattinnlegg

  • Mina Gerhardsen
    Generalsekretær, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
  1. Leserne mener

På lederplass tok BT 17. september igjen til orde for avkriminalisering. For å forebygge at unge får rusproblemer trenger vi mer oppfølging av begynnende rusbruk, ikke mindre. En passiv avkriminalisering vil bety at fellesskapet ser vekk framfor å gripe inn. Det er ingen god løsning.

I Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan jobber vi på vegne av 30 organisasjoner fra hele bredden av rusfeltet. Vår linje er at forebygging alltid bør være hovedstrategien. Det er bedre å forebygge enn å prøve å reparere etter at problemene har oppstått. Derfor vil vi fraråde en passiv avkriminalisering.

Vi mener forbudet har betydning for å forebygge rusproblemer. Mens en ungdom tidligere fikk bot og prikk på rullebladet for cannabisbruk, er hovedreaksjonen nå ungdomskontrakt og forebyggingsprogram. Altså hjelp til å komme seg ut av rusbruken. Ved en passiv avkriminalisering vil myndighetene miste denne muligheten til å gripe inn og tilby hjelp.

Forbudet gir også mulighet til å etterforske videre ved mistanke om at organisert kriminalitet ligger bak. Det handler om krav til strafferamme for å kunne ta i bruk politiets etterforskningsmetoder.

I lederartikkelen bruker avisen NRK-programmet «Folkeopplysningen» som kilde for å hevde at påstander om avhengighet, psykose og schizofreni er skremmebilder. Vi er enige med BT i at det er viktig å ikke overdrive risikoen, men det er heller ikke klokt å underdrive om man ønsker en kunnskapsbasert politikk.

«Folkeopplysningen» viser til at en av til blir avhengige av cannabis. Det er riktig å bruke dette tallet hvis vi ser på alle som noen gang har prøvd cannabis, men siden mange prøver kun et fåtall ganger sier dette lite. Når man ser på unge som begynner tidlig og bruker jevnlig, anslår WHO at en av seks kan bli avhengige. Av dagligbrukere risikerer en av tre å bli avhengige.

Risikoen for psykoselidelser og schizofreni er behandlet i en lang rekke kunnskapsoppsummeringer. Årsakssammenhengene er sammensatte, men WHO (2016) finner sannsynlighetsovervekt for en årsakssammenheng mellom cannabis og psykose og en moderat økning i risiko for schizofreni.

Norge har lav ungdomsbruk av narkotika, og lykkes bedre enn land vi ofte sammenligner oss med. Det tyder på at vi gjør mye riktig i ruspolitikken. Vi trenger likevel en debatt om hva som kan gjøres bedre. Da er det viktig at vi beholder det som faktisk virker, og at vi har en sterk føre var-holdning.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg