• FORBANNET: Jeg blir like forbannet som Eirin Eikefjord når jeg leser om kvinner som har blitt ofre for voldelige ektemenn og ekskjærester. Men vi kan ikke la følelser overskygge fakta når vi skal løse samfunnets problemer, skriver Carl Eilert Macody Lund. FOTO: Privat/Jan M. Lillebø

Tallene taler mot Eikefjord

Tallene understøtter rett og slett ikke påstanden: «Det er generelt livsfarlig å være kvinne».