Ingen enkel løsning på plastforsøpling

Jeg har varslet at vi kommer med en helhetlig plaststrategi i stortingsmeldingen om avfall og sirkulær økonomi.

Publisert Publisert

TILTAK: Det mest effektive tiltaket er å sikre god innsamling og avfallshåndtering. Vi må også innføre tiltak mot spredning av mikroplast, skriver Helgesen. Foto: Konrad Mostert / Shutterstock

Debattinnlegg

  • Vidar Helgesen
    Klima- og miljøminister
  1. Leserne mener

Vi må legge til rette for en økonomi der vi bruker mer av ressursene om igjen. Dette vil føre til at mindre plast havner i havet, men er ikke hele løsningen på plastproblemet. Vi må også sikre at avfallet blir håndtert på en god måte, begrense spredningen av mikroplast og rydde opp i den forsøplingen som allerede finnes.

Sirkulær økonomi betyr at ressursene inngår i et kretsløp basert på gjenbruk, reparasjon, oppgradering og materialgjenvinning.

I et innlegg i Bergens Tidende 16. mars antyder Marte Haave at jeg mener den sirkulære økonomien vil stanse strømmene av plast til havet. Så enkelt er det dessverre ikke.

Vi blir ikke kvitt problemet med plastforsøplingen i havet på denne måten alene. Det mest effektive tiltaket er å sikre god innsamling og avfallshåndtering. Vi må også innføre tiltak mot spredning av mikroplast.

I tillegg må vi rydde opp i den forsøplingen som allerede finnes.

En sirkulær økonomi må oppmuntre til at vi kaster mindre og bruker mer av ressursene i avfallet om igjen.

Plastavfall blir transportert med havstrømmene mellom land og kontinenter. Det kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi løse problemet gjennom internasjonalt samarbeid. Norge arbeider aktivt for å få på plass tiltak internasjonalt.

Det er også behov for tiltak her hjemme. Jeg har allerede gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utrede en rekke tiltak som vil bidra til å redusere marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt. Jeg har varslet at vi kommer med en helhetlig plaststrategi i stortingsmeldingen om avfall og sirkulær økonomi.

Haave tar til orde for nedbrytbar plast i sin artikkel. Vi vet ikke nok om nedbrytningsprosessen til å si at dette er løsningen på problemet.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg