Vi må snakke med barn om overgrep

Bergensbarn varslet om overgrep etter å ha lært om det på TV. Vi kan ikke overlate dette til tilfeldighetene.

Alle som jobber med barn og unge, må få mer kompetanse om overgrep, mener innsenderen. Bildet er fra Statens Barnehus Bergen.
  • Thale Skybak
    Seksjonsleder for Redd Barnas Norgesprogram
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nylig ble en SFO-ansatt i Bergen dømt for flere overgrep mot barn. Ifølge NRK skal barna ha varslet etter å ha sett et innslag på NRK Super og skjønt at de hadde blitt utsatt for noe ulovlig. Økt kunnskap om vold og overgrep er avgjørende for at flere barn skal ha mulighet til å si fra.

I 2019 viste en omfangsundersøkelse fra NKVTS at en av tyve har opplevd et seksuelt overgrep fra en voksen, og så mange som en av fem unge har opplevd seksuelle krenkelser fra jevnaldrende.

Bare halvparten av disse barna har fortalt om det til noen. Barn må få vite at vold og overgrep er ulovlig, at det aldri er barns skyld og at de kan få hjelp om de opplever det.

Forskning viser at barn som har fått opplæring om vold og overgrep, har en bedre forståelse av at dette er galt og har lettere for å fortelle om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen.

Redd Barna krever at alle landets kommuner lager en plan for hvordan barn og unge skal få lære om vold og overgrep, skriver Thale Skybak.

Vold og seksuelle overgrep er tabubelagt, og mange voksne kan kvie seg for å snakke om det. I vår kom en rapport fra Riksrevisjonen som slår fast at lærere og barnehageansatte har for lite kunnskap om opplysningsplikten, avvergingsplikten og om avdekking av vold i nære relasjoner.

Redd Barnas egen spørreundersøkelse blant lærere fra 2020 viser at lærerne opplever tydelige mangler i både opplæring og verktøy. To av tre sa at de har fått ingen eller mangelfull opplæring i hva de skal gjøre om de er bekymret for at elever opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt. Halvparten oppga at de ikke får den veiledningen og det undervisningsopplegget de trenger for å undervise barn om vold og overgrep.

I en undersøkelse gjort av IPSOS på oppdrag fra Redd Barna, mener ni av ti nordmenn at barn bør lære om hva et seksuelt overgrep er i skolen. Samtidig har nesten fire av ti foreldre ikke inntrykk av at egne barn har lært om seksuelle overgrep på skolen eller i barnehagen.

Det at barn selv har kunnskap om seksualitet, kropp, grenser, og lærer at overgrep er ulovlig, er avgjørende for at barn sier ifra. Derfor er vi i Redd Barna bekymret for at vi i Norge ikke gjør nok for å lære alle barn om dette.

Alle som møter barn hver dag i barnehagen og skolen, må få kompetanse og trygghet til å snakke med barn om temaet. De må vite hva de skal gjøre om de er bekymret for et barn.

Redd Barna etterspør derfor konkrete tiltak fra kunnskapsministeren som sikrer at barnehagens og skolenes rolle i det forebyggende arbeidet styrkes betraktelig. Dette innebærer opplæring og veiledning av ansatte på skoler og i barnehager.

Samtidig krever Redd Barna også at alle landets kommuner lager en plan for hvordan barn og unge skal få lære om vold og overgrep i barnehagen og på skolen, i tråd med Fagfornyelsen og skolens rammeplan. Planen må også sikre at alle skoler og barnehager har gode systemer og rutiner på plass for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Det er veldig bra at NRK Super og andre har god informasjon om vold og overgrep rettet mot barn og unge. Dette er viktig supplement til opplæringen som skal gis på skolen. Men vi kan ikke la det være opp til tilfeldigheter og ildsjeler om barn får lære om vold og overgrep eller ikke.

Redd Barna etterlyser derfor et kompetanseløft som treffer alle barn og unge i skole og barnehage.

Publisert: