Trist tellekantsystem

Det er på høy tid å opprette systemer som gjør at faglig ansatte får mulighet til å praktisere det loven pålegger dem.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg