Slipper narkotika løs på ungdommen

<b>Debatt: </b>Arbeiderpartiet i Bergen vil avkriminalisere narkotika. Det bør vekke bekymring for alle som er glad i en ungdom.

Publisert Publisert

RUSKRIMINALITET: - Ungdom begår kriminalitet fordi de er ruset. Legalisering vil derfor øke faren for at ungdommer begår straffbare eller ansvarsløse handlinger i narkotikarus. Foto: Silje Katrine Robinson

Debattinnlegg

  • Øystein Samsonsen
    Norsk Narkotikapolitiforening, Hordaland lokallag

Arbeiderpartiet i Bergen har vedtatt at de vil jobbe for avkriminalisering av bruk og besittelse av alle typer narkotika. Gjennom legalisering av narkotika skal blant annet overdosedødsfall reduseres.

Å få ned overdosedødsfallene er viktig for NNPF. Rehabilitering av rusmisbrukere likeså. Det er imidlertid problematisk at narkotikadebatten i Norge nesten utelukkende dreier seg om langtkomne opiatmisbrukeres behov — selv om de er betydelige. En viktig del av debatten berøres knapt i offentligheten, nemlig hvordan de forskjellige typer tiltak påvirker våre sårbare ungdommer.

Viktig signal

Forbudet mot bruk og besittelse av narkotika er et meget viktig normsettende signal fra samfunnet. Forbudet har i seg selv en reduserende effekt på forbruket. Det er ikke moralisme som gjør at mange av oss vil ha fortsatt narkotikaforbud, men et ønske om minst mulig skadevirkninger blant ungdom og befolkningen for øvrig. Dette er et meget aktverdig mål, og argumentet om moralisme er et fordummende slagord som ødelegger en viktig debatt.

Les også

Ap vil gjøre det lov å bruke narkotika

Som ansatt i en forebyggende avdeling i politiet, har jeg i mange år arbeidet med ungdommer som er på vei inn i en ruskarriere. Felles for mange av dem er at de ikke klarer å komme seg opp om morgenen, de klarer ikke å gå på skole, og de mister kontakt med venner og familie. Å hindre at ungdommer kommer inn i et rusmisbruk er et av samfunnets aller viktigste oppgaver. Legalisering av bruk og besittelse vil uvegerlig føre til at ungdommers terskel for å prøve narkotika senkes.

Eget prosjekt

I motsetning til eldre narkomane, begår ungdom sjelden kriminalitet for å finansiere sitt misbruk. Ungdom begår kriminalitet fordi de er ruset. Legalisering vil derfor øke faren for at ungdommer begår straffbare eller ansvarsløse handlinger i narkotikarus.

Mange av disse ungdommene blir fanget opp av politiet ved at de blir pågrepet for en mindre narkotikaforbrytelse. De fleste steder i landet har politiet fokus på alternative straffereaksjoner. Bergen kommunes «Tidlig Ute»-prosjekt er et godt eksempel. Prosjektet retter seg mot ungdommer med et gryende rusmisbruk. Politiet har anledning til å gi påtaleunnlatelse med vilkår om deltakelse i «Tidlig Ute», og prosjektet kan vise til gode resultatet.

Misbrukere som sitter i fengsel sitter der fordi de har gjort noe annet galt

En viktig grunn til dette er at dersom ungdommen ikke fullfører, går saken tilbake til politiet for ordinær påtalemessig behandling. Dette riset bak speilet er en viktig motivasjonsfaktor for mange deltakere, men vil forsvinne dersom befatning med narkotika legaliseres.

Til tross for at alternative straffereaksjoner blir stadig mer vanlig, er myten om at politiet setter folk i fengsel på grunn av brukerdoser med narkotika uhyre seiglivet. Misbrukere som sitter i fengsel sitter der fordi de har gjort noe annet galt. Slik er det ikke bare i Norge, men faktisk i de fleste andre land.

Flere stoffer

NNPF ser en bekymringsfull utvikling i mange ungdomsmiljøer, og vi registrerer en økt aksept for bruk av narkotiske stoffer. Dette gjelder ikke bare cannabis, men også nye syntetiske rusmidler. Vi vet nok til å advare mot en legalisering av cannabisstoffene, men vi vet foreløpig svært lite om skadevirkningene til de nye syntetiske stoffene. Det lille vi vet, er imidlertid svært urovekkende.

Signalene fra enkelte politikere er med på å endre ungdommers holdning til narkotika. Det er lett å tenke at hvis et narkotisk stoff er avkriminalisert, kan det da umulig være så farlig. Det er påfallende at Stoltenberg-regjeringen i 2013 kriminaliserte bruk av anabole steroider med bakgrunn i at vi ikke skal utsette barn og unge for slikt, mens resten av narkotikapaletten er Bergen Ap tilsynelatende villig til å slippe løs på ungdommen.

Bergen Aps vedtak bør vekke bekymring hos alle som kjenner en ungdom de er glad i.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg