De sier de er for klimakutt, men i praksis er de imot

Nei, nei – og mot, mot!

Publisert Publisert

Innsenderen anklager disse organisasjonene for forskjell på liv og lære i klimasaken. Illustrasjon: BT/Shutterstock

Debattinnlegg

 • Olav Bruvik
  Vaksdal

Hva vil egentlig Den Norske Turistforening og Naturvernforbundet i klimasaken?

De står for Parisavtalen, klimakutt, bærekraft, grønn omstilling – kjempebra. Men når det så kommer til liv og lære og praksis, faller de av. Da er de mot småkraftverk og elvekraftverk og mot skånsom utbygging av kraftverk. Ikke nye vurderinger av nye muligheter innenfor vannkraft og vindmøller.

Vi må nå være åpne for å kunne finne kombinasjoner for skånsom utbygging av vindkraft og noe vannkraft. Vi må se nye muligheter i Norge for å fremskaffe kraft til omstilling, grønn industri, fiskeoppdrett på land og produksjon av hydrogen. Til denne nødvendige omstillingen trenger vi stabil og grønn kraft.

Selv har jeg tidligere vært mot ytterligere utbygging av vannkraft. Slik verden beveger seg nå, ser jeg at mitt tidligere syn er lite fremtidsrettet. Og – slik jeg videre ser det, holder Turistforeningen og Naturvernforbundet på å miste litt av sin troverdighet i arbeidet for den helt nødvendige omstilling i den altoverskyggende klimasaken.

Nei, nei – prøv å gå i dialog med noen av utbyggerne og arbeid frem naturvennlige og bærekraftige prosjekter.

 • Interessert i vindkraftsaken? Se også BTs samleside.
Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Denne saken er så betent at folk knapt tør å si imot

 2. – Jo, vindkraft er eit trugsmål mot naturmangfaldet

 3. Klima og naturvern er to sider av same sak

 4. Flere partier positive til Motvind-forslag

BT anbefaler

Koronatesten til Katarina var positiv. Det tok tre dager før smittesporerne ringte.

Ifølge Bergen kommune er det påvist smitte hos personer for åtte dager siden som ennå ikke er smittesporet.

LES SAKEN
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
 1. Vindkraft
 2. Klima
 3. Vannkraft
 4. Politikk
 5. Den norske turistforening