• VARSLING: I fravær av et uavhengig ombud eller en lavterskelnemnd å bringe saken inn for, har varsleren kun ett valg - å bringe saken inn for rettslig prøving hos en uavhengig domstol, sirver advokat Birthe Eriksen. FOTO: Odd E. Nerbø (arkivfoto)

En varsler har bare ett valg

Det er når henvendelsene til arbeidsgiver blir møtt med taushet og situasjonen blir stadig mer uholdbar, at situasjonen eskaleres.