• TRADISJON: Turister tilhørte nok sjeldenhetene på Torget i 1880-årene. Bergenserne har handlet her helt siden tidlig i middelalderen. FOTO: Ukjent / Marcus – Spesialsamlingene ved UiB

Dette vil vi med Torget

Hvis Torget blir mer attraktivt for bergenserne, vil det også bli mer attraktivt for turistene.