Svartmaling av Stadtunnelen

Konsulentene har lagt til grunn et verst tenkelig scenario for kostnadene.

Publisert Publisert

STORE HULL: Positive effekter av tunnelen er ikke prissatt eller nevnt i det hele tatt av konsulentene, ifølge innsenderen. Illustrasjon: Kystverket

Debattinnlegg

  • Randi Humborstad
    Prosjektleder for Stad skipstunnel på vegne av styringsgruppa for Stad skipstunnel
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Den siste kvalitetssikringen (KS2) av Stad skipstunnel er svartmaling av prosjektet og har store mangler. Det mener styringsgruppen for Stad skipstunnel.

Konsulentene har lagt til grunn et verst tenkelig scenario for kostnadene og lagt på alle mulige usikkerhetsmarginer. I tillegg har de utelatt viktige nytteverdier for samfunnet generelt og næringslivet spesielt.

Utfordringen er at Stad skipstunnel er et unikt og banebrytende prosjekt, og man har derfor ingen sammenliknbare prosjekter eller samfunnsøkonomiske modeller som er tilpasset en skipstunnel.

KRITISK: Konsulentene har utelatt viktige nytteverdier for samfunnet generelt og næringslivet spesielt, skriver Randi Humborstad. Foto: Kristin Rødven Eide

Skipstrafikken vil øke med 41 prosent frem mot 2040, ifølge en analyse utarbeidet for Samferdselsdepartementet i 2014 Vestlandskysten har den mest omfattende skipstrafikken, og Stadhavet er utsatt. Et forlis på Stad vil fort få svært dramatiske konsekvenser.

Les også

Les Hans K. Mjelvas kommentar: Luksusfella på Stad

Også tilfeller av akutt forurensing vil kunne bli meget alvorlige siden opprydning er vanskelig på grunn av utfordrende vær- og bølgeforhold.

BTs Hans K. Mjelva tar feil når han skriver at konsulentene har tatt med seg nytten Stad skipstunnel vil ha for oppdrettsnæringen. Det som er tatt med i KS2, er kun tidsulempen for en brønnbåt eller fiskebåt, men ikke tapet av verdi på oppdrettslaksen eller fiskelasten.

Stadhavet er et kritisk passeringspunkt, og ugunstige værforhold fører ofte til at fiskebåter og brønnbåter ikke kan passere Stad for å levere fangst. Det fører til færre aktuelle leveringssteder, dårligere priser og kvaliteten på fangsten blir dårligere.

En tryggere og mer effektiv seilas forbi Stad vil legge til rette for at mer gods kan transporteres sjøveien, og at man kan etablere en hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund. Det vil knytte Vestlandet og kysten vår sammen på en helt ny måte.

Hurtigbåttrafikk og økt arbeidsmarkedsintegrering er imidlertid helt utelatt i KS2, til tross for at Vestlandsfylkene er i gang med å utrede hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund.

Konsulentene har dessuten kun beregnet nytte av hurtigbåt fra Selje til Hareid, og ikke gjort vurderinger av effekten av reiseliv, tilknytning til stamflyplass, og at det her blir knyttet sammen byer med stort potensial i form av næringsliv og befolkning i hver ende og langs ruten.

Les også

Norsk skipstunnel vekker oppmerksomhet i utlandet

Stad skipstunnel blir verdens første skipstunnel, og det er stor internasjonal oppmerksomhet rundt dette prosjektet. The Guardian og CNN er noen av dem som har skrevet og publisert videoer av planene.

Skipsrederen og reiselivsgründeren Per Sævik ser store muligheter for reiselivet, og Havila Kystruten sine nye skip er perfekt tilpasset størrelsen på tunnelen. Stad skipstunnel kan bli en attraksjon i verdensklasse, men økt internasjonal turisme er ikke nevnt med et ord i KS2.

Stad skipstunnel er et viktig prosjekt for næringslivet langs kysten, og en rekke næringslivsaktører og Vestlandsrådet har prioritert tunnelen i sitt innspill til Nasjonal transportplan.

Styringsgruppen krever at planene om bygging av Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan blir gjennomført med byggestart seinest i 2021.

  • Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.
Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg