Forventningene til sykehjem øker, men bemanningen har gått ned

Vi opplever at pårørende har høyere forventinger til sykehjemmenes tilbud.

SYKEHJEM: Det er trist at noen har hatt vonde opplevelser knyttet til opphold på sykehjem, skriver etatssjef Karl Henrik Nikolajsen. Foto: Carl Martin Nordby

Karl Henrik Nicolajsen
Etatsdirektør, Etat for sykehjem

I BTs serie med historier fra sykehjem har mange skrevet om sine opplevelser ved sykehjemmene i Bergen. Det er trist at noen har hatt vonde opplevelser knyttet til sine nærmeste sitt opphold på sykehjem, enten det gjelder pleien, det medisinske eller aktivitetstilbudet. Vi ønsker alle tilbakemeldinger velkommen og arbeider for å forbedre tilbudet innenfor rammene vi har til rådighet.

På sykehjemmene bor våre eldre med størst omsorgsbehov. Det er først når man ikke klarer seg selv hjemme, og all annen hjelp er prøvd, at man får godkjent sin søknad. Etter samhandlingsreformen i 2012 har sykehjemmene fått flere alvorlig syke pasienter. Mange som før døde på sykehus, dør nå i sykehjem. I 2017 døde 1039 personer på sykehjemmene i Bergen, mange etter et kort opphold. De aller fleste opplever at det å komme på sykehjem er trygt og godt. Våre ansattes erfaringer og undersøkelser blant pårørende viser det samme.

Karl Henrik Nikolajsen er etatsleder for sykehjem i Bergen kommune. BERGENS TIDENDE

Det er en utfordring når vi opplever at spesialister og forskere som er faglig uenige, bruker mediene til å fremme egne synspunkter i stedet for å bidra til konstruktiv dialog med kollegaer. Det er slik vi bl.a. opplever professor Bettina Husebø, når hun i BT kritiserer helsemyndighetenes anbefalte plan Livets Siste Dager.

Dette er en plan som skal kvalitetssikre lindring i livets sluttfase, og som er fundert på internasjonale prinsipper og nasjonale anbefalinger for omsorg til døende. Livets Siste Dager er en plan som benyttes landet rundt. Dersom ny kunnskap og nye gjennomførbare anbefalinger kommer, vil vi fortløpende endre vår praksis.

Les også

Pappas verste mareritt

Bemanningen på sykehjemmene blir bestemt av budsjettet som vedtas i bystyret. På et sykehjem med langtidsplasser vil hver pleier omtrent ha ansvar for tre beboere på dagtid, fem om kvelden og 20 om natten, da færre trenger pleie. De skal ansatte sørge for måltider, rydde, bestille utstyr, dokumentere i pasientjournal og gi beboerne gode dager med aktiviteter som gleder. Hver lege har på langtidssykehjemmene ansvar for ca. 90 pasienter.

En eldre dame ringte til meg og fortalte at hennes mann med en alvorlig demenssykdom hadde fått plass på sykehjem. Hun hadde stelt han hjemme og hjulpet ham med det meste, blant annet tannpuss. Hun følte at det var vanskelig å forstå hvordan tre pleiere på kveldsvakt kunne klare å hjelpe 15 sterkt hjelpetrengende med å spise, pusse tennene og komme seg til sengs. Hun var imponert over pleierne, og hvordan de fikk det til.

Jeg tenker det er viktig at vi er klar over både muligheter, begrensninger og hvilke forventninger vi kan ha til sykehjemmene. Vi opplever at pårørende har stadig høyere forventinger til sykehjemmenes tilbud, og det skulle bare mangle med den velferdsutviklingen vi har hatt de siste årene.

En sykehjemsplass i Bergen koster omtrent 800.000 kroner i året. Prisen for drift av langtidsplasser har omtrent stått stille de siste 14 årene. Med høyere lønnsutgifter på grunn av flere faglærte og ansatte med høyere utdanning, har vi dessverre gradvis vært nødt til å redusere bemanningen. Bergen har den laveste plassprisen for sykehjem blant de ti største byene i Norge. Vi er veldig fornøyd med at nåværende byråd har bevilget midler slik at bemanningen på korttidsplasser er økt og at det er bevilget penger til frivillighets- og aktivitetskoordinatorer på sykehjemmene.

Les også

Min fars møte med Haukeland var uverdig

Nylig ble det innført en barnehagenorm, med én voksen på tre barn. Skulle vi hatt samme bemanning om ettermiddagen på våre sykehjem i Bergen, må det tilføres ca. kr. 175 millioner årlig. De siste årene har økningen av budsjettene innen pleie og omsorg blitt anvendt til å bedre tilbudet til unge funksjonshemmede, som også trenger budsjettøkningen. Politikernes prioriteringsevner vil i fremtiden bli satt på prøve. Vi håper at det vil tilføres mer penger til eldreomsorgen i Bergen.

Noen mener at private bør overta driften av sykehjemmene. I Bergen har vi nå kun privat ideelle sykehjem, i tillegg til de kommunale. Det er forskjeller mellom sykehjemmene uavhengig av eierform, og det er ingen klar dokumentasjon på at den ene eierform er bedre enn den annen når det gjelder kvaliteten.

Vi ønsker enhver diskusjon rundt sykehjemmene velkommen og håper at alle pårørende melder inn saker til brukerrådene som finnes på alle sykehjem.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg