• TESTA: To 24 meter lange biogassbusser blei sette i drift i Bergen i 2014. Fire år seinare blei dei parkert, mellom anna fordi dei var for lange og tunge. Men dei hadde ingen eigen trasé, som innsendaren meiner vi bør satse på i Bergen. FOTO: Bjarte Brask Eriksen

Gløym «somletrikken» til Åsane!

DEBATT: Bergenske politikarar trur visst dei bur i ein storby.