Fortetting skaper en bedre by

Fortetting er ikke et mål i seg selv. Det er et virkemiddel for å nå de mål vi ønsker med byen vår.

Publisert: Publisert:

INGEN SNEDIG PLAN: Fortetting er ikke en snedig plan for å få flere til å ta Bybanen, men noe vi gjør for å skape en bedre by, skriver innsenderne. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Debattinnlegg

  • Geir Steinar Dale
    Leder Arbeiderpartiet i Bergen og leder i Komite for miljø og byutvikling
  • Harald Berge Breistein
    Bystyrerepresentant, KrF
  • Per-Arne Larsen
    Bystyrerepresentant, Venstre

I et innlegg i BT 13. februar skriver Borge Løvold at det eneste byrådspartiene tenker på er å bygge Bybanen fortest mulig og fortette langs den, slik at banen blir en suksess. Det er selvsagt ikke riktig. Fortetting er noe vi gjør for å skape en bedre by. Bybanen er en del av løsningen.

Vi ønsker en triveligere og mer levelig by, der vi tar vare på naturen og friluftsmulighetene rundt oss. Det er bra om folk bruker mindre tid på å sitte i kø, og mer tid på viktige ting.

Vi trenger bedre byluft, og Bergen skal gjøre sin del av jobben for å løse klimakrisen. Vi har mange bilbelastede industriområder i bydelene våre som vi ønsker å reparere. Vi vil lage gode nærmiljø med varierte tilbud i hele kommunen.

Les også

«Dersom denne uhemmede troen på Bybanen får forsette, vil det ødelegge vår kjære by.»

Dette er alle selvstendige mål. Fortetting er et effektivt virkemiddel for å nå alle disse målene. Det er derfor vi fortetter. Ikke fordi det er en snedig plan for å få flere til å ta Bybanen.

Fortettingspolitikken i Bergen er ikke noe som er funnet opp av det sittende byråd eller noe som er blitt til, som en fiks idé, i denne bystyreperioden.

Bergen har hatt en fortettingspolitikk siden 2006. Forslaget til ny arealplan for kommunen skal realisere kommuneplanens samfunnsdel, som ble fremlagt av det forrige byrådet.

I denne bystyreperioden er det tatt flere initiativ for å sikre at denne fortettingen skal skje med kvalitet. Den nye kommuneplanen inneholder blant annet bestemmelser som skal sikre sammenhengende grøntstrukturer og biologisk mangfold, slik at det fremdeles er grønne lunger der folk bor.

Kommuneplanens arealdel har nå vært ute på høring. Vi er svært glade for det store engasjementet byens befolkning viser. Det er kommet inn nærmere 700 innspill som vi som bystyrepolitikere tar med oss i det videre arbeidet frem mot et endelig vedtak til ny kommuneplan.

  • BT inviterer til debatt om fortettingspolitikken på Litteraturhuset 22. februar klokken 19.00. Les mer her.
Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg