Er massivtre løsningen - virkelig?

Å bygge klimavennlig handler om grundig prosjektering – ikke å bestemme materialvalg først.

Publisert: Publisert:

HOTELL: I Solheimsviken bygges byens første næringsbygg i massivt treverk, et hotell som har fått navnet «Skipet». Det skal etter plan bli ferdig i løpet av 2020. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Vetle Houg
Daglig leder i Byggutengrenser

Kulturredaktør Frode Bjerkestrand slår et slag for bruk av massivtre i Solheimsviken, men er dette egentlig klimaløsningen han hevder det er?

Bjerkestrand påpeker at utbyggerne har tatt konsekvensen av at hele fem prosent av verdens klimautslipp kommer fra sementproduksjon. Hvis vi skal legge globale tall til grunn, er det verdt å nevne at global hogst står for ca. 10 prosent av verdens klimautslipp. Våre skoger er også vårt viktigste karbonlager. Økt hogst gir kort forklart også økte utslipp.

I Norge står norsk sementindustri for ca. 2,5 prosent av de norske utslippene. Norske betongprodukter har også lavere utslippstall enn i de fleste andre land. Dette er fordi bransjen har hatt fokus på dette i mange år, og forbedret produksjon og produkter hele veien. Norcem, landets eneste sementprodusent, jobber etter en visjon om null utslipp fra betongprodukter i 2030, noe som er realistisk. Betong blir altså et bedre og bedre miljøvalg, år for år.

Ulike materialer har ulike egenskaper. Å bygge klimavennlig handler om grundig prosjektering, og ved å prosjektere og analysere et bygg over et livsløp, finner man beste løsning – ikke ved å bestemme materialvalg først. Tre og betong fungerer godt sammen, og god arkitektur og byggeskikk utnytter begge materialer.

Bjerkestrand håper at massivtreet skal komme fra en ny fabrikk i Åmot nær Hønefoss fremfor import, slik det har vært til nå. Det er kanskje mulig, men om man ønsker et kortreist materiale, finnes det en håndfull betongfabrikker i og rundt Bergen. Sement og stein kommer med båt eller fra nærliggende pukkverk.

Kulturredaktøren etterlyser i bunn og grunn mer spennende arkitektur som kan bidra til å fornye byen og bydelen. Det er vi helt enige i. God arkitektur handler da også om mye mer enn materialvalg.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg