Obligatorisk undervisning garanterer ikke god læring

Publisert: Publisert:

OVERGREP: Barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep er tema i studieplanen , skriver studieprogramleder for barnehagelærerutdanningen på HVL, Margareth Eilifsen. Foto: Alice Bratshaug

Debattinnlegg

Margareth Eilifsen
Studieprogramleder for barnehagelærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet

Studentene Helene Herdlevær Jentoft og Erle Toft skriver i et debattinnlegg at de savner obligatorisk undervisning om overgrep i barnehagelærerutdanningen.

Undervisning om overgrep er i høyeste grad et prioritert område i barnehagelærerutdanningen. At det ikke er obligatorisk oppmøte på forelesninger om temaet, er ikke det viktigste.

Det aller viktigste innenfor temaet barn som er utsatt for vold og overgrep er å gi studentene den kompetansen de trenger for å kunne observere og handle når de blir bekymret. De må vite hvor og til hvem en skal melde saker videre til. Dette er knyttet til både rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver og til forskriften for barnehagelærerutdanningen.

Forelesninger skal gi studentene grunnlag for å tilegne seg den kompetansen som trengs, men å gjøre undervisningen obligatorisk og kreve at studentene skal være fysisk til stede er ikke en garanti for læring.

Les også

Les innlegget som innsender svarer på: – Undervisning om overgrep kan ikke være valgfritt

Utdanningen består av ulike læringsaktiviteter, som seminarer, kollokviegrupper, selvstudier, som til sammen skal gjøre studentene til reflekterte profesjonsutøvere.

Barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep er tema i studieplanen for 2. år i barnehagelærerutdanningen. Grunnlaget for å tilegne seg denne kunnskapen får de det første året. I 3. studieår dreier det seg om å samarbeide med hjelpetjenester, som for eksempel barnevernet.

Jeg tror ikke at obligatorisk undervisning er løsningen på Jentoft og Toft sin bekymring. Men jeg vil gjerne komme i dialog med studentene om hvordan vi kan ansvarliggjøre dem for egen læring og bli best mulig rustet til å takle den viktige oppgaven som dreier seg om å hjelpe barn som er utsatt for overgrep.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg