Nei, dette er ikke useriøs opptreden

Sissel Rognes argumenter er nettopp basert på behovene for areal og fasiliteter, som Ove Trellevik etterspør.

Publisert Publisert

MISFORSTÅTT: Sissel Rogne argumenterer kontinuerlig for utvikling og lokalisering her i Bergen. Men hun advarer mot faren ved at manglende beslutning i Bergen kan bety at Tromsø snapper lokaliseringen, skriver Christian J. Lien. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

  • Christian J. Lien
    Hop

Ove Trellevik (H), med oppbacking av byrådsleder Harald Schjeldrup (Ap), påstår at Sissel Rogne, direktør på Havforskningsinstituttet (HI) , har truet med å flytte HI til Tromsø hvis hun ikke får det som hun vil.

Etter å ha hørt henne både på Næringsrådets frokostmøte ute hos HI, på årsmiddagen til Næringsrådet og samtaler i andre sammenhenger, er det 100 prosent sikkert at hun både ønsker og arbeider hardt for en samlokalisering og utvikling av Bergen som den ledende maritime havbyen. Aktuelle deltakere er i tillegg til HI, Universitetet i Bergen (UiB) og Fiskeridirektoratet (FD), Akvariet og muligens flere av byens store maritime/fiskeribedrifter.

Ove Trellevik kritiserer Sissel Rogne for å nevne konkrete lokaliteter, og at hun ikke fokuserer på areal og fasiliteter. Som leder for HI vet nok Sissel Rogne bedre enn de fleste hva HI trenger, og da er det jo helt naturlig å nevne aktuelle lokaliteter hvor ønsket areal og fasiliteter finnes.

Vi som har fulgt med Sissel Rogne, har aldri oppfattet at hun har truet med å flytte til Tromsø. Tvert i mot. Hun argumenterer kontinuerlig for utvikling og lokalisering her i Bergen. Men det hun har gjort, er å advare mot faren som ligger der ved manglende beslutning i Bergen. Det kan bety at Tromsø snapper hele virksomheten. Det er dette Trellevik og Schjeldrup burde være opptatt av.

Les også

Advarte Bergen om at Havforskningen kunne havne i Tromsø

Trellevik tror at fordi regjeringen utreder en mulig samlokalisering av HI og FD Bergen, er dette liksom skrevet i stein. Siden Trellevik tydeligvis ikke er klar over det, kan jeg avsløre at det er meget sterke regionale krefter og lobbyister i sving for å flytte både HI og FD til Tromsø.

Jeg oppfatter at det er den reelle trusselen Sissel Rogne advarer mot, ikke en trussel om at hun vil foreslå flytting til Tromsø. Prinsipielt er det sikkert det samme for HI hvor de lokaliseres, så lenge tilgang til infrastruktur og kvalifisert arbeidskraft er tilgjengelig.

Det er bemerkelsesverdig at det er fagpersonen Sissel Rogne som både ser og advarer mot denne trusselen, og ikke politikerne Trellevik og Schjeldrup. Disse to politikerne er valgt nettopp for å ivareta Bergen og omegns interesser.

Sissel Rognes initiativ til å diskutere og så få vedtatt en samlokalisering til alles beste, er derfor både betimelig og påkrevet og bør snarest mulig finne sin løsning.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg