Dette er naivt, Jette Christensen

Arbeiderpartiet er livredde for å tråkke noen på tærne, eller å «stigmatisere».

SKADELIG SYMBOLIKK: Burka og niqab symboliserer sharia, sosial kontroll og kvinneundertrykkelse i sin verste form, skriver Harald T. Nesvik. Scanpix

Debattinnlegg

Harald T. Nesvik
Parlamentarisk leder, Frp

Arbeiderpartiets Jette Christensen blottlegger sin naivitet når hun skriver at «ansiktsdekkende plagg på skolen ikke er farlig» i BT 14. oktober. Arbeiderpartiet nekter å innrømme at ansiktsdekkende plagg i skolen er problematisk for noen annen grunn enn «formidling og kommunikasjon» i undervisningen. De omgår bevisst kjernen av hva debatten egentlig handler om: Hvordan skal vi i Norge bevare våre idealer og frihetsverdier som stadig kommer under nye angrep?

Fremskrittspartiet vil som kjent ha forbud mot heldekkende plagg i offentligheten, ikke bare på skolene og universitetene. Men et forbud på alle utdanningsinstitusjoner er ett skritt på veien. Vi mener plagg som burka og niqab først og fremst er problematiske på bakgrunn av symbolikken og kontrollen de representerer, i tillegg til å hemme kommunikasjon.

Les også

Splittelse kan redde burkaer i Tyskland

Burka og niqab representerer islamisme. Symbolikken promoterer sharia, sosial kontroll og kvinneundertrykkelse i sin verste form. Når staten tillater den type uniformering, gir det legitimitet til en ekstrem religiøs og politisk retning som har som uttalt mål å undergrave våre vestlige frihetsverdier og menneskerettigheter. Da er veien kort til polarisering og parallellsamfunn. Selv menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har slått fast at det ikke bryter med menneskerettighetene å forby bruk av heldekkende religiøse plagg i offentligheten.

Ansiktsdekkende plagg er farlig, på skolen så vel som i offentligheten ellers. De er drivere av en høyst uønsket samfunnsutvikling. Argumentet man ofte hører, er at antallet er så lite, at det ikke utgjør noe problem. Eller som Frode Bjerkestrand harselerte i BT 11. oktober: «Vet du hvorfor niqab-debatten utelukkende foregår i Oslo? Fordi det er der samtlige av landets fjorten niqab-brukere bor».

Det er heldigvis ikke et stort og utbredt problem i Norge med heldekkende plagg, ennå. Det tror jeg de aller fleste er glade for. Men, ingen er uenige i at omfanget øker. Det er en uheldig utvikling vi nå har mulighet til å stanse, før problemet blir for stort og for vanskelig å håndtere. Skal vi ha en sjans til å utradere dette kvinneundertrykkende plagget fra vår offentlighet, må det gjøres ved lov – ikke dialog.

Les også

Islam og den farlige naiviteten

Frp vil ha et lovforbud mot heldekkende plagg i skolene, mens Ap vil ha en «regel». De er altså skeptiske til heldekkende plagg, men ikke villige til å bruke den muligheten politikere har til å få bukt med problemet; nemlig ved lovendring.

«Radikal islam er ikke noe problem i Norge», uttalte Støre i 2009. Det fikk han mye pepper for, spesielt med karikaturstriden friskt i minne. Etter terroren i Paris uttalte Støre i november 2015 at han ville ha et sterkere oppgjør med islamisme, på lik linje med oppgjøret man hadde med kommunistenes ideologi. «Venstresiden må ikke falle for fristelsen til å si at et slikt oppgjør stigmatiserer eller blir vanskelig for noen», sa Støre den gang.

Linjen Arbeiderpartiet legger seg på i burka og niqab-debatten, viser nettopp at de er livredde for å tråkke noen på tærne, eller å «stigmatisere». De tør ikke si at hovedproblemet med heldekkende religiøs uniformering er den sosiale kontrollen, kvinneundertrykkingen og den forkvaklede ideologien den representerer. Ap går i sin egen felle og unnlater å ta det oppgjøret mot en totalitær ideologi de selv oppfordrer moderate muslimer å ta. Det er feigt og lite betryggende for de tusenvis av barn og voksne som i dag lever under sterk religiøs og sosial kontroll.