• SYND: Stifterne av Anonyme Alkoholikere mente at menneskelige problemer var moralske og at alkoholisme var forårsaket av synd. En av læresetningene var «God control». De som var kontrollert av Gud var sinnsfriske, skriver innsenderen. ARKIVFOTO: SIV DOLMEN FOTO: Siv Dolmen

De gjør Gud til din rus

Har du rusproblemer, bør du helst være kristen. I det offentlige helsevesenet er det religiøse tilbud som dominerer.