Nå må politikerne ta styringen

Vi opplever at byråkratene allerede har fasiten klar på hvordan eldreomsorgen i Bergen skal se ut.

Publisert Publisert

DER PENGENE TRENGS: Når nye stillinger opprettes administrativt, må det alltid spørres om dette går utover driften, og om pengene kunne vært brukt der, skriver Jan Aksel Espedal i Fagforbundet. Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Jan Aksel Espedal
    Konserntillitsvalgt, Fagforbundet Bergen kommune
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I Jana Midelfart Hoffs (H) innlegg «Fire punkt for en bedre eldreomsorg» i BT 26. juli, er det mange momenter vi som arbeidstakerorganisasjon kan være enig med henne om. Det er prisverdig at hun har besøkt Bergens sykehjem og hjemmetjenester og fått tilbakemeldinger fra ansatte og brukere.

Det er selvfølgelig en del løsninger Fagforbundet er uenige i, som konkurranseutsetting, privatisering og bruk av normtider i hjemmetjenestene (ble innført av forrige byråd). Men sentralt for å lykkes med en bedre eldreomsorg er at ledelse og ansatte er tett på hverandre, ingen vanntette skott, kort vei for tilbakemeldinger og ikke minst kort avstand mellom de som skal tildele tjenestene og tillit til de som skal utføre dem – kort sagt mindre byråkrati.

Vi har tidligere påpekt at det er for mye administrasjon i eldreomsorgen. Vi støtter deg fullt ut, Hoff, når du skriver at når nye stillinger opprettes administrativt, må det alltid spørres om dette går utover driften, og om pengene kunne vært brukt der.

Les også

Vi er bekymret for omsorgen i ferien

Det er vedtatt i bystyret at trepartssamarbeidet skal ligge til grunn for Bergen kommunes arbeidsgiverpolitikk. Det vi si et konstruktivt samarbeid mellom administrasjon, politikere og ansattes tillitsvalgte. Det er også fastslått i byrådets politiske plattform.

I Byrådsavdeling for helse og omsorg har man startet en prosess for å gjennomføre store omstillinger. For å få dette til, er det helt nødvendig at trepartssamarbeidet fungerer. Slik vi i Fagforbundet ser det, har første del av omorganiseringsdelen ikke fungert etter forutsetningene. Vi opplever det slik at administrasjonen allerede har fasiten klar på hvordan dette skal se ut. Tillitsvalgte blir en part som vi blir «nødt til å ta med», og ikke som en ressurs som tross alt har den beste kontakten med de ansatte.

Les også

BT mener: Privatiserings-allergi

Da parlamentarismen ble innført i Bergen i 2000, var et av argumentene at politikerne skulle gjenvinne makt fra byråkratiet. Vi har i dag et stort og mektig byråkrati i Bergen kommune, og det er store reformer som skal gjennomføres i kommunen, som heltids/deltidsstillinger, etablering av egen vikarpool og omorganisering av helse og omsorgstjenestene. Trepartssamarbeidet har ikke fungert så langt. Fagforbundet utfordrer den politiske ledelsen til å ta styringen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg