Det mangler ikke på vilje i barnevernet

Mesteparten av jobben vi gjør, handler om å gi hjelp til familier slik at barn fortsatt kan bo hjemme.

SLEKT: Vi har redusert antallet hasteflyttinger og flyttinger til barnevernsinstitusjon. Mer enn halvparten av fosterhjemmene er i barnas slekt og nettverk, skriver Marianne Kildedal.

Scanpix
  • Marianne Kildedal
    Etatsdirektør, Etat for barn og familie i Bergen kommune

De siste ukene har mange påpekt behovet for forbedringer i barnevernet i Bergen. Bakgrunnen er bystyrets vedtak om å gjennomføre en ekstern gjennomgang av inntil fem barnevernssaker. Vi som jobber i barnevernet, er opptatt av at barnevernet alltid kan bli bedre, og vi jobber systematisk for å oppnå det.

Det er mange som hjelper oss i arbeidet med å forbedre kvaliteten på tjenestene:

  • Fylkesmannen fører tilsyn med oss på systemnivå og i enkeltsaker.
  • Kommunal internrevisjon gjennomfører jevnlig revisjoner av ulike temaer i barnevernet.
  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utarbeider retningslinjer, faglige veiledere og uttalelser i prinsipielle saker.
  • Universiteter og høyskoler forsker på barnevernet.

En viktig kvalitetssikring skjer også ved at alle avgjørelser om omsorgsovertakelse, hasteflyttinger mot foreldres vilje og samværsordninger besluttes av Fylkesnemnda. Dette er et domstollignende organ, og avgjørelse fra Fylkesnemnda kan klages inn for det ordinære rettsapparatet. Det skjer jevnlig.

Les også

En mors oppfordring: Vern barnet, ikke foreldrene

I disse dager holder vi også på å forberede en brukerundersøkelse der foreldre og barn som har vært i kontakt med barnevernet, får si sin mening om tjenestene. Det vil gi oss nyttig informasjon i forbedringsarbeidet vårt.

Vi driver kompetanseheving blant ansatte, vi forbedrer våre arbeidsprosesser, og vi drar lærdom av funn i tilsyn og innspill fra barn, ungdom og familier. Vi jobber særlig med å bli bedre på å involvere barn og unge i beslutningene som angår dem. Det gjør vi blant annet gjennom samarbeid med Forandringsfabrikken og BarnevernsProffene. BarnevernsProffene er barn med fersk erfaring fra barnevernet, som bidrar med sin kunnskap.

Barnevernet arbeider også kontinuerlig med hvordan vi kan samarbeide med familier om gode løsninger for barna. Vi har blant annet en økning i bruk av familieråd, som er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres.

Les også

Barnevernet er ikke et monster

Vi har også redusert antallet hasteflyttinger og flyttinger til barnevernsinstitusjon, og rekrutterer mer enn halvparten av fosterhjemmene i barnas slekt og nettverk. Mesteparten av jobben vi gjør, handler om å gi hjelp til familier slik at barn fortsatt kan bo hjemme.

Vi er glad for at politikerne i Bergen er opptatt av barnevernet og bidrar gjerne med informasjon om vårt arbeid. Barnevernet må tåle kritikk, men det kan være farlig for barn dersom barnevernet stadig omtales negativt. Vi håper derfor at også andre som kjenner barnevernet godt, vil bidra med nyansert informasjon i det offentlige rom om hvordan barnevernet arbeider. Det er viktig blant annet for å trygge barn og foreldre på at barnevernet kan hjelpe, unngå frykt, rekruttere gode fosterforeldre og dyktige og engasjerte ansatte.

Det mangler ikke på vilje til å utvikle seg i barnevernet i Bergen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg