• BAS skal vær en ressurs og et serviceorgan for aktører, og skal skape verdiøkning for byen og regionen. FOTO: Bård Bøe

BAAS er et non-profit selskap

Utover driftsbudsjettet bevilger bystyret penger til ulike arrangementer. Slike midler går uavkortet til prosjektene.