Vi skal bygge ny E16 fra Arna til Voss. Vi skal bygge ny Vossabane. Vi skal gjøre det langt raskere enn den rødgrønne regjeringen la opp til. Summen av den borgerlig satsingen betyr et enormt løft for infrastrukturen i fylket. Det er en kraftig vekst i bevilgninger til fylket både i første periode og i hele planperioden.

Bergens Tidende og lokale politikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet insisterer likevel hardnakket på det motsatte. Fakta er at statens planlagte investeringer i fylket er økt fra 15,9 milliarder kroner under rødgrønn regjering til hele 53,2 milliarder kroner under borgerlig regjering. I tillegg kommer store midler til vedlikehold, utbedringer og fornying av eksisterende infrastruktur. Mange av investeringene er store, tunge prosjekter som fortsatt krever mye forberedelser før bygging kommer i gang. Derfor vil mye av pengene komme noen år ut i perioden. Men selv på kort sikt tjener Hordaland på H/Frp-regjering.

La meg gi et perspektiv som BT har undertrykt. Mens Ap planla å bruke 15,9 milliarder kroner fra 2014 til 2023, så planlegger vi å bruke 15,4 milliarder kroner fra 2018 til 2023. Fordelt pr. år frem til 2023, tilsvarer det 1,59 milliarder kroner årlig med Ap, mot 2,56 milliarder kroner med H/Frp. Tar vi hele vår plan frem til 2029, er tallet 4,43 milliarder kroner pr. år. Likevel forteller BT oss at Hordaland er nedprioritert. Det stemmer ikke med fakta.

Arbeiderpartiets ordførere i Voss og Vaksdal forsøker i BT 12. juni å gi inntrykk av at E16-prosjektet egentlig er vedtatt bygget, men nå utsatt. Kjære ordførere – et slikt vedtak finnes ikke. Under rødgrønn regjering ble det satt av null kroner til ny E16. Null kroner. I Aps Nasjonale transportplan (NTP) skulle intet skje før tidligst 2024. De rødgrønne la prosjektet på is i nesten åtte år før de endelig startet en utredning.

Dagens borgerlige flertall mente det er for passivt. Vi har store visjoner for å bygge bedre vei og jernbane. Vår ambisjon er å starte prosjektet i 2021. Faglige råd tidlig i 2016 anslo det var mulig og fornuftig. Jeg uttrykte ambisjonen høyt. Den jobber jeg fortsatt etter.

Siden da har vi fått kraftig kostnadsvekst og endringer i mulighetene for finansiering. Men vi har ikke skrinlagt prosjektet. Tvert imot – vi har fortsatt full fart forover i planleggingsarbeidet. I NTP setter vi av 14,5 milliarder kroner til å bygge det. 14.500 millioner kroner. Men realistisk oppstart nå, med god finansiering og gjennomføring, er anslått til 2022. Litt senere enn min visjon. Fortsatt langt foran rødgrønt skjema. Jeg jobber videre for å fremskynde oppstart.

Derfor blir jeg nesten målløs når Ap-ordførerne i Voss og Vaksdal gir inntrykk av at prosjektet er nedprioritert og utsatt. Dere vet bedre. Mye bedre. Derfor er det helt rett når BT påpeker at Arbeiderpartiet her driver valgkamp. I BT hevder ordførerne at Ap nå har lovet økte bevilgninger til prosjektet. Vel vel. På NRK Dagsrevyen 12. juni påpekte partileder Jonas Gahr Støre at Arbeiderpartiet forutsatte at de skulle klare å effektivisere infrastrukturutbygging veldig mye, og slik frigjøre midler. Og om de klarte det, hadde de satt av 10 prosent av nødvendige beløp til finansiering av deres ekstra satsing på vei og bane.

Beklager ordførere. Vi jobbet godt sammen lenge, men når dere nå skal bygge Arna-Voss med 90 prosent rabatt og fromme ønsker, blir det ikke troverdig. Luftslott egner seg dårlig til rassikring og bedre veier.